Farligt nära terrorhandbok

Det stundande upproretBoknytt
Det stundande upproret
Den osynliga kommittén
Pluribus förlag

Farligt nära terrorhandbok

Den här lilla underliga vänstermilitanta anarkokommunistiska skriften på 100 sidor har tydligen väckt en del intresse på vänsterhåll och förfäran på högerhåll. Översättningen från franskan har kritiserats, men jag tror att det svårbegripliga snarare ligger i det röriga innehållet.

Den anonyma gruppen bakom boken menar att den världskapitalistiska civilisationen står inför sin stundande kollaps. Och att alla typ förortsrevolter, kravaller, upplopp och andra sociala konflikter i vår tid bildar ett mönster av ett uppror som redan har börjat. Och som bara behöver eldas på.

I den första delen av boken beskriver sju kapitel lika många cirklar av alienation (främlingskap); jag. sociala relationer, arbete, ekonomi, urbanitet, miljö och civilisation. Den andra delen av boken är en handbok i revolutionär kamp, för grupper organiserade i underjordiska nätverk som attackerar i krissituationer, som ett led i den antikapitalistiska revolutionen. Några nedslag i texten:

”Lokal självorganisering”, ”ett pågående krig”, ”lönlöst att åberopa lagar”, ”Det är meningslöst att engagera sig i den ena eller andra folkrörelsen, i den ena eller andra återvändsgränden på den yttersta vänsterkanten eller i det senaste kvartersprojektet”, ”fortsätta vänta är galenskap”, ”mitt i civilisationens sammanbrott”, ”En upprorsprocess måste byggas från grunden”,

”Bilda Gemenskaper”, ”Organisera dig för att undgå att behöva arbeta”, ”Plundra, odla, tillverka”, ”Skapa territorier”, ”Organisera självförsvar”, ”Sabotera varje representativ myndighet”, ”Blockera ekonomin”, ”Befria territorier från polisockupation”, Skaffa vapen. Gör allt som är möjligt för att det ska bli onödigt att använda dem”, ”Avsätt myndigheter på lokal nivå”, ”All makt åt Gemenskaperna”.

”Hur kan höghastighetståglinjer eller elnät göras obrukbara?”, ”användning av eld”, ”arbetsplatssabotage”, ”permanent förstöra databaser”, ”Polisen är inte oövervinnelig på gatorna”, ”det pågående kriget”, ”genom konspirationer, nattliga räder eller ansiktslösa handlingar skapa en svårangriplig attacksituation”, ”välja mellan anarki och fruktan för anarki.”

Trasproletär småborgerlig anarkism och elitdyrkan är min reaktion på detta manifest. För man ska ju inte här vänta in folket, massorna, arbetarna, Svenssonarna och deras röster i våra godtagbart demokratiska val. En upplyst förtrupp ska visa oss andra vägen framåt. Jag blir inte förvånad när terrorgruppen Baader-Meinhof (RAF) försvaras i Bo Cavefors förord.

Nej, det här slirar farligt nära vänsterterrorism, till en handbok i terror. Visst säger man sig vilja undvika våld – idag! Vad säger man i morgon? Är det något som realsocialismens totala misslyckande lärt oss är det att den folkliga kampen måste vara demokratisk. Hellre tråkigt politiskt gräsrotsarbete än denna hetsiga aktions- och revolutionsromantik – förstärkt av bokomslagets maskerade pistolbärande aktivist.

Hans Norebrink

# Det finns även vettiga förslag och tankar i boken. Med gillande citerar jag följande stycke:

”Socialistblockets sammanbrott var inte på något sätt en kapitalistisk seger, det var bara en av kapitalismens former som kollapsade. Oavsett så föll inte Sovjet för att folket gjorde uppror utan för att partieliten gick igenom en förändring. När de tillkännagav slutet för socialismen frigjorde sig en liten del av den härskande klassen från de förlegade idéerna som fortfarande band den till folket. Den tog privat kontroll av vad den redan kontrollerade i ´allas´namn”.

Läs mer: Lisa Magnusson, Cavefors, SMP, Copyriot1, 2, 3, 4, 5India Däck, Alamut, Skumrask1, 2, 3, 4, 5, 6, Isabelle Ståhl, Guldfiske1, 2, 3Loke1, 2, 3, 4, 5, 6,   Filosofibloggen1, 2, 3, Redundans, GP, SVD, Dror Feiler,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements