14 vänsteraktivister gripna i Köpenhamn

Av rubrikerna i media att döma kunde man tro att de 14 planerat våldsamma terrorattentat, men så verkar inte vara fallet. Det handlar om det brott som vänstern vanligtvis gör sig skyldiga till. Dvs inga våldsbrott av nåt slag, utan om skadegörelse. Vänsteraktivisters vanligaste brott.

Vad de har gjort är att de kastat färg på några fordon på polisskolan, de har skrivit ”Fuck Kapitalisme” på några väggar, de har ägnat sig åt graffittimålning, försökt skriva slagord på en polisstationen (skrev slagord på en polisstation gjorde jag redan som 14-åring, de lyckades aldrig bevisa det var jag, men den lokala polisen visste det förstås).

Ingen av de gripna danska vänsteraktivisterna har blivit anhållen eller häktad. Det handlar alltså om relativt bagatellartade brott alltså. Med tanke på detta verkar den danska säkerhetspolisens (PET) pådrag lite överdimensionerat. Så här säger aktivisterna själva om det hela:

Aktionserklæring til nattens aktion

Vi har i nat angrebet mål i hele Storkøbenhavn, som repræsenterer systemets angreb på venstreradikales modstand. Hærværket er gået udover repressive institutioner, der står for bl.a. at lovgive om, administrere og udføre den kriminalisering, som venstrefløjens aktivister bliver udsat for.

Gennem de seneste år er repressionen optrappet markant. Terrorloven blev indført, og med den er bl.a. solidaritetsarbejde med frihedskæmpere i nogle af verdens brændpunkter blevet kriminaliseret. Folk som kæmper imod politisk undertrykkelse og uretfærdighed bliver kaldt »terrorister«.

Lømmelpakken er et andet eksempel på optrapningen imod politisk aktivisme. Folk som laver legitimt og nødvendigt politisk arbejde inden for bl.a. klimakamp, antifascisme, asylpolitik, kønskamp og boligkamp oplever at demonstrationsfriheden er blevet begrænset, at blive straffet kollektivt og straffene fordoblet.

Der har efter vores mening i lang tid været foruroligende stille i det venstreradikale miljø. Vi oplever at aktivister bliver skræmte og pacificerede af den massive repression – præcis som systemet ønsker os, og som er meningen med de hårde straffe. kontrollen og overvågningen.

Vi ser repressionen som en uundgåelig faktor, som politisk aktive må forholde sig til, på samme måde som de andre forhold vi ønsker at forandre.

Vi bliver nødt til udvikle en praksis for, hvordan vi kan blive stærkere, når vi konfronteres med sigtelser, domme og fængsling. Dette både på det personlige plan som på det kollektive.

Derfor opfordrer vi alle til at reagere aktivt hver gang systemet får held til at fængsle kammerater eller sigte folk, til at lave solidaritetsaktioner til støtte for kammerater – lokal og antinationalt.

Bryd isolationen indenfor og udenfor fængslerne!

Repression er deres våben – solidaritet er vores styrke

De överdriver sin egen betydelse, de övervärdera vänsterns betydelse och de tror att de är nån slag representanter för vanligt folk och alla aktivister. De staplar floskler på hög. De har genomfört ganska barnsliga och oförargliga aktioner. Fått en överreaktion från PET och media som bekräftar en del av det som de säger. Vänstern utsätts för trakasserier. ”Lømmelpakken” är en del av det. Men frågan är om den här typen av målningsaktioner är det rätta och vettiga sättet att protestera mot situationen på.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements