Mildare straff för Långaredsmorden i hovrätten

Även i hovrätten fälldes de två män som tidigare fällts i tingsrätten för morden i Långared. Straffen blev dock lägre i hovrätten.

Hovrätten har liksom tingsrätten funnit det bevisat att Torgny Antby och Inger Antby dödades på det sätt som åklagaren påstått och att de två åtalade männen var på platsen vid tidpunkten för gärningarna. Liksom tingsrätten anser hovrätten att alternativa gärningsmän kan uteslutas. Hovrätten har vidare, till skillnad från tingsrätten, funnit det styrkt att ett kassaskåp togs vid samma tillfälle.

Åtalet för mord på Torgny Antby ogillas eftersom det inte är klarlagt vem som gjorde vad och det inte heller är styrkt att båda två hade uppsåt att döda Torgny Antby. Det kan inte uteslutas att situationen urartade så att det blev fråga om ett allvarligare brott än vad som ursprungligen hade planerats. Det är då fullt möjligt att det endast var en av de två åtalade som utan den andres medverkan utdelade de dödande slagen. Vem denne i så fall var finns det inte någon utredning om.

När det gäller mordet på Inger Antby är det inte heller utrett vem som gjorde vad. Hovrätten anser emellertid att det står klart att båda de åtalade männen tillsammans utförde gärningen och var inställda på att döda Inger Antby. Den bedömningen grundar sig i huvudsak på att det är visat att två personer var uppe i sängen och att situationen då hade urartat genom att Torgny Antby hade dödats. Båda två döms därför för mord på Inger Antby.

Hovrätten har av principiella juridiska skäl ansett sig inte kunna bedöma kassaskåpstillgreppet som ett särskilt brott vid sidan av mordet. Hovrätten har emellertid ändå tagit hänsyn till tillgreppet genom att vid sin bedömning av straffvärdet för mordet på Inger Antby som en försvårande omständighet beakta att mordet förövats i vinningssyfte.

Med hänsyn till att mordet på Inger Antby enligt Högsta domstolens praxis inte kan räknas till de allvarligaste fallen av mord tidsbestäms fängelsestraffen. Därför får de båda männen istället för livstidsstraff fängelse i 15 år.

Eftersom jag inte är anhängare av fängelse och inte tror att straff hjälper någon, allra minst livstidsstraff så är förändringan av straffet rimlig i förhållande till bevsi och lagstiftning. Dessutom är den också vettig ur samhällelig synpunkt. Jag tror inte heller att långa fängelsestraff är bra för samhället. Det finns inga som helst bevis för att långa straff minskar brottsligheten i det långa loppet. Utan de kostar bar en massa onödiga pengar. Att ha folk i fängelse är dyrt.

Länder med hårda och långa straff har istället oftast en högre brottslighet än länder med lägre straff.  För internationella jämförelser är det i princip bara mordfrekvensen (antalet fall av våldsam död per 100 000 invånare) som kan användas för jämförelser. Definitionen av brottet är densamma i olika länder och därför fungerar jämförelser mellan länder. Statistiken är i allmänhet också fullständig och mörkertalet mycket litet. Sveriges mordfrekvens är 1, vilket är bland de lägsta i världen, och har så varit sen 1700-talet med små variationer (Källor: Forskning & Framsteg, Brå).

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
  • Har du någon gång tänkt tanken att inlåsta brottslingar ger ett skydd för oss som inte är brottslingar, dvs. den som är inlåst kan inte råna mig?

    • Men så är det inte. Det finns inget sånt samband. På det individuella planet finns det. Den som är inlåst begår inte brott. Men det minskar inte risken för brott på det generella planet, i det stora hela. Det minskar alltså inte risken för dig att bli utsatt för brott. Vilket du hade kunnat läsa om du följt länkarna. USA är ett mycket klart bevis på detta. Där finns hur många inlåsta som helst och ändå är brottsligheten mycket, mycket högre än i Sverige.

  • Och när den siste brottslingen är inlåst (for ever), vem ska då råna mig? (ja, jag har blivit rånad av icke-inlåsta och det flera gånger)

    • Det finns ingen ”siste” brottsling. Alla människor är presumtiva brottslingar. Det skulle bli så dyrt att samhället inte skulle fungera och du skulle inte ha nåt att äta. Eftersom alla människor skulle vara inlåsta. Det är enda möjligheten.

      Antingen är du naiv. Eller så är du rätt osmart. Man kan inte urskilja ”brottslingar” från andra. De flesta brottslingar är unga. Den överväldigande majoriteten av brott begås av unga människor. Så mycket som 70-80% av alla ungdomar har begått brott. De flest av dem begår inte brott som vuxna. Varför ska de sitta inlåsta hela livet? Vad är meningen med det. Hur kan du skilja en som kommer att begå brott som vuxen från en som inte kommer att göra det. Det kan man inte.