Stora inkomstklyftor innebär ett sjukare folk

Det påståendet är sant. Oavsett vad Per Gudmundson i SVD svamlar om. För det han skriver om har inget med saken att göra. Det visar bara att det inte finns nåt samband mellan flyktingars bakgrund (jämlikt eller ojämlikt land) och deras risk för att bli inlagd på sjukhus i Sverige. Det finns helt andra saker än ojämlikhet som är viktigare för flyktingars sjukdomar, Sverige är ett förhållandevis jämlikt land och sjukhusvistelse säger i grunden inget om folks hälsa. Den undersökning som Gudmundson hänvisar till visar alltså inte det som Gudmundson hävdar att den gör. Som vanligt alltså. Per Gudmundson vet inte vad han pratar om. Vilket framstår med all klarhet om man läser slutordet i den artikel där undersökningsresultatet presenteras:

Det är naturligtvis en relevant fråga om våra resultat är en artefakt av den specifika kontext som vi studerar. I jämförelse med andra länder har Sverige traditionellt ansetts vara ett jämlikt land och har dessutom en omfattande välfärdsstat. Kan dessa institutionella förutsättningar lindra de potentiella negativa hälsoeffekterna av inkomstskillnader?

[…]

Samtidigt som studien har en hög grad av intern validitet är det viktigt att komma ihåg att flyktingar är en speciell grupp, vilket kan begränsa resultatens generaliserbarhet till andra populationer. Till exempel kan inkomstskillnaderna i ursprungslandet ha varit betydligt större än de inkomstskillnader dessa individer har upplevt i Sverige. Det är därför inte osannolikt att dessa individer inte påverkas av de relativt små inkomstskillnader de mött i Sverige. Ytterligare en aspekt är att dessa individer inte omedelbart börjat jämföra sig med andra samt att det kan ha tagit tid innan de blev medvetna om graden av inkomstskillnader i sin kommun. Även om de känslighetstester som presenteras i Grönqvist mfl (2012) inte ger något stöd för dessa farhågor kan vi inte utesluta möjligheten att flyktingar påverkas annorlunda än resten av befolkningen.

Det finns nämligen i verkligheten ett välbelagt samband mellan ojämlikhet och sjukdom. Ju ojämlikare ett land är ju sjukare befolkning har det. Något som inte har ett dyft med ovan nämnda flyktingundersökning att göra. Det märkliga är att även de rika i ojämlikt land är sjukare än de rika i ett fattigt. Så samband finns, orsakerna till sambandet är däremot inte klarlagda, men jag tror det räcker med sambandet för att vi ska kunna säga att ett jämlikt samhälle är bättre. Att ett jämlikt samhälle ger friskare människor

I alla samhällen är förstås fattiga sjukare, så även i relativt jämlika länder. Men skillnaderna är mindre mellan rik och fattiga i jämlika länder. Det hela finns redovisat i den utmärkta boken Jämlikhetsanden.

Läs mer:

Jämlikhet = Lycka + Miljö
Större klassklyftor – större hälsoproblem
Lyckliga människor finns i jämlika nationer
Gert Gelotte går vilse i fattigdomen
Ojämlikhet är ett hot mot samhället
Jämlikhet minskar arbetslösheten
Jämlikhetsanden – för ett rättvist samhälle
Ökade klyftor – mer våld?
Fattigdomen inte bara finns kvar – den ökar
Det är inte litenheten som gör det – det är jämlikheten
Elitism, biologism och högergnäll

Intressant?
I media: GP,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements