Västlänk 2021 – istället för Västlänken

Del 10 av 12 i serien Pendeltåg i Göteborg

Det finns flera framtagna förslag till alternativ till den stora tunneln under Göteborg som går under namnet Västlänken. Ett alternativ har jag presenterat tidigare, Hisingslänken. Ett annat alternativ är det som missnöjespartiet Vägvalet gjort till sitt, Västlänk 2021. Förslaget går ut på att man bygger en slinga runt Göteborgs central. Förslaget är dock framtaget av civilingenjören Kurt G Larsson, centerpartisten Lennart Wassenius och den tidigare trafikdirektören i Göteborg, Claes Westberg.

Slingan är tänkt att gå på pelare över nuvarande bangård vid Centralen med en station placerad rakt över bangården och Kruthusgatan. Den är tänkt att placeras i direkt anknytning till den kommande bangårdsviadukten som behövs som uppfart till de nya Götaälvbro som måste byggas. Det innebär direktbyten till spårvagnslinjer, om dessa dras upp samma väg till bron, och till en eventuellt ny spårvganslinje i tunnel under allén:

Vid pendeltågstationen möter man stadstrafiken, spårvagn och buss, i en mycket attraktiv bytespunkt på Bangårdsviadukten. (Göta Älvbrons förlängning via Pendeltågstationen och Polhemsplatsen mot Allén och öst-väst gående spårvägar).

Västlänk 2021 möjliggör omgående utveckling på Södra Älvstranden med realisering av Operalänkens (K2020) snabbspårväg mellan Järntorget och Centralen. Därmed fullgörs sista pusselbiten av kollektivtrafikringen, ”Kringen”. Bytespunkten ger då snabba resor till de flesta nyckelpunkter i Göteborg, och avlastar även de stora flaskhalsarna Brunnsparken och Drottningtorget.

Förslaget innebär också moderniseringar och förändringar vid Lisebergsstationen. Då bör man också ta i beaktande hur man kan förbättra bytesmöjligheterna vid denna station, vilket jag skrivit om tidigare.

Förslaget Västlänk 2021 har dock utsatts för en del kritik på Yimby Göteborgs hemsida:

Dyr och ineffektiv utan framtida utvecklingspotential. Bidrar inte till ökat resande utöver naturlig trafiktillväxt. Försämrar logistiken mellan station och lokaltrafik. Den tar värdefull mark i anspråk i och med sin konstruktion och krav på buller- och säkerhetsavstånd i synnerhet. En station i kraftig kurvtagning är en icke tillämpad och sannolikt ineffektiv metod. Att öka antalet spår och plattformar in till nuvarande station ger samma nytta, till väsentligt lägre kostar, enligt Trafikverkets egen utredning.

Kritiken är av både ekonomisk och teknisk natur och verkar seriös. Om förslaget inte innebär minskad biltrafik och ökat åkande med kollektivtrafiken så är det knappast ett förslag värt att ta i beaktande. Då är som jag ser det Hisingslänken ett rimligare och bättre alternativ.

Intressant?
Borgarmedia: GP1, 2, 3, 4, 5, 6,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Series Navigation<< Gör Lisebergs station användbarÖstlänk istället för västlänk? >>
Advertisements
  • pacman42

    Kritiken är inte saklig. Utvecklingspotential finns visst. Förutsättningar för utökad kollektivtrafik är förbättrad kollektivtrafik. Den enda förbättringar jag ser i Västlänken är två blindtunnlar mot Hisingen och Askim. I detta förslaget så får man en effektivare överföring av folk mellan olika trafikslag på centralen, än vad Västlänken erbjuder.

    • Jag anser inte att Västlänken är bättre. Jag anser att Hisingslänken är en bättre lösning. Läs mitt inlägg igen.

      Men ditt påstående om ”effektivare överföring” vid Centralen är inte sant. Västlänken och Västlänk 2021 är jämförbara där. Västlänk 2021 innebär egentligen dock inte någon beräknad ökning av antalet som åker kollektivt om jag förstått saken rätt.

  • Pingback: Östlänk istället för västlänk? | Svensson()