Lokal mat på väg

Lokal mat på väg

Antalet gårdar och mindre förädlingsföretag som producerar och säljer sina livsmedel lokalt ökar. I och med det ökar också transporterna. Det bara i transportsektorn som utsläppen av klimatgaser ökar i stället för att minska. Hur ska vi klara Sveriges utsläppsmål av klimatpåverkande gaser? Hur kan leveranser från gårdarna och de små företagen, som ofta ligger avsides, bli effektiva och resurssnåla och kunna konkurera med den storskaliga, rationella, världsomspännande handeln med livsmedel?

Företrädare för matproducenter, distributörer, grossister, matinköpare och kommuner samlades på ett seminarium i Stockholm den 11 oktober för att diskutera logistik och distribution av lokala, närodlade livsmedel.

Producenter och restauranger och butiker som köper varorna är väl medvetna om transporternas miljöpåverkan och försöker minimera dem. Att ha sina kunder respektive leverantörer i ett begränsat geografiskt område, samdistribution, minskad leveranstäthet är några av de åtgärder som presenterades i en kartläggning som EkoMatCentrum har gjort.

Företrädare från företag som arbetar framgångsrikt med att distribuera livsmedel lokalt beskrev sina olika framgångskoncept. Bland annat berättade Norges största mejeri, Tine, hur de har byggt upp ett långtgående, rikstäckande samarbete med lokalmatsproducenter. Flera bra lösningar presenterades i EkoMatCentrums sammanställning av goda exempel för lokal distribution.

Seminariet ingår i projektet ”Hållbar distribution av livsmedel från mindre företag till restauranger och butiker” som genomförs av EkoMatCentrum med stöd från trafikverket. Det är också starten på ett nationellt samarbete, ett forum för idé- och kunskapsöverföring.

Svensson/Ekomatcentrum

Intressant?
I media: IDG,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements