Trängselavgift – en början på grön omställning

Del 21 av 21 i serien Trängselavgift i Göteborg

Den trängselavgift (som officiellt heter trängselskatt, men som är en avgift då det är en kostnad som tas ut av brukarna i likhet med va-avgifter och sophämtningsavgifter) som ska införas i Göteborg kommer sannolikt att innebära en viss grad av minskad biltrafik. Det är positivt. Det är dock inte så bra att en del av pengarna som kommer in ska användas till satsningar på ökad bilism. För det är det som satsningen på en biltunnel, Marieholmstunneln, innebär.

Trängselavgiften räcker dock inte långt om vi vill skapa en grönare, mer miljövänlig och mer ekologiskt hållbar stad. Det som krävs är nämligen en helt annan form av stadsplanering som innebär att man kan gå eller cykla till arbetet. Och om det inte går ska man kunna åka med en bra kollektivtrafik.

Den nuvarande strikta uppdelningen mellan bostadsområden och industriområden, mellan industriområden och områden med kontorsarbetsplatser, mellan köpcentrum och andra typer av områden måste försvinna så att en tätbebyggd blandstad med kort avstånd mellan arbete och bostad kan skapas. En tätbebyggd stad ökar möjligheten att skapa en vettig och bra kollektivtrafik. En blandstad minskar behovet av transporter. På sikt är det en tätbebyggd blandstad med väl utbyggd kollektivtrafik som måste till.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Series Navigation<< Gnället på trängselavgifterna är löjligt
Advertisements