HD stoppar avverkning i Ojnareskogen – tillfälligt

Högsta domstolen har beslutat att Nordkalk inte får fortsätat förberedelserna för kalkbrytning i Ojnareskogen. Detta på grund av att det ännu inte finns ett lagakraftvunnet beslut om att tillåta kalkbrytning i Bunge.

Beslutet är naturligtvis en seger för de som protesterat mot kalkbrytningen och skogsavverkningen. mend et är bara en tillfällig seger. Ingen permanent seger. Det kan dröja 6 till 12 månader innan HD fattar ett slutgiltigt beslut om brytning ska tillåtas i Bunge eller inte. Under den tiden får Nordkalk AB inte göra något förberedande arbete. Men blir det då ett beslut från HD om att tillåta kalkbrytning så kan de börja med skogsavverkning igen. Företaget är förstås negativa till beslutet i HD:

– Att HD nu beviljar inhibition, när de så sent som för ett par månader sedan gav avslag för densamma är olyckligt. Någon prövning av tillåtligheten görs ju inte, säger Anders Mattsson, VD Nordkalk AB.

– Vi hoppas nu att denna prövning kan ske skyndsamt. Under tiden får vi göra halt i anläggningsarbetet och planlägga detta på nytt i ett senare skede. Vi kommer att sätta oss ner och se på vad detta får för konsekvenser för vår verksamhet. Tidplanen för anläggningen har ju redan försenats avsevärt, avslutar Mattsson.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements