Israel bordade Estelle

Inte heller i år kom Ship to Gaza fram till Gaza med sina förnödenheter, leksaker, hjälpmedel och sjukvårdsmaterial. Israel bordade fartyget igår och jag nåddes av beskedet via en grekiska parlamentsledamot från Syriza med vilken jag gick i en stor demonstration mot nedskärningar i London. Två andra parlamentsledamöter ska ha varit ombord på skeppet. Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt är mycket kritisk till Israels agerande.

– Det är djupt beklagligt att Israel stoppade Estelle. Fartyget var lastat med sådant som saknas i Gaza, som rullstolar, barnmorskeverktyg och fotbollar. Den blockad som Israel utsätter Gaza för strider mot internationell rätt och innebär att ett helt folk straffas. Estelles mål var att, genom ickevåld, bryta den orättfärdiga blockaden. I stället för förståelse möttes de av israelisk militär. Det måste fördömas, säger Jonas Sjöstedt.

– Även om Estelle inte nådde sitt mål den här gången är jag övertygad om att blockaden kommer att brytas. Att ockupationen av och blockaden mot palestinska områden upphör är en förutsättning för en varaktig lösning på konflikten, där såväl Palestina som Israel kan existera som självständiga stater. Nyheten om bordningen av Estelle gör mig bekymrad och bedrövad, säger Jonas Sjöstedt.

– På kort sikt har den israeliska militären kunna hindra solidariteten med Gaza. Men Ship to Gaza har ändå uppnått mycket genom sitt arbete för rättvisa för palestinierna och för att blockadens orimliga effekter för Gazaborna har uppmärksammats, menar Sjöstedt.

Intressant?
Bloggat: Röda Malmö, Röda Berget, Moberg, Raving, Bjereld,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements