Allbäck åtalas för småpotatis

När muthärvan i Göteborg till en början avslöjades i TV pratades det om mångmiljonbelopp, om grov abrott och en stor korruption. När tiden gått har många förundersökningar lagts ner, åtal inte väckts i de flesta fall, en del inte blivit fällda osv. En del åtal återstår, ett av dem mot Stefan Allbäck.

Även i Allbäcks fall talades det om stora pengar, om grova brott, om fiffel och båg i stor skala. Men när han nu åtalas så handlar det om vad man skulle kunna kalla kaffepengar i dessa sammanhang:

Enligt den stämningsansökan som kammaråklagare Thomas Forsberg vid Riksenheten mot korruption nu gett in till Göteborgs tingrätt har Stefan Allbäck under tiden 14 december 2007 – januari 2008 i Göteborg uppsåtligen medelst vilseledande förmått företrädare för Familjebostäder AB att betala ett ca 32 000 kr för högt belopp till Stefan Allbäck Byggnads AB.

[…]

Allbäck har vidare under tiden 26 november – 31 december 2007 i Hovås uppsåtligen eller av grov oaktsamhet åsidosatt bokföringsskyldigheten i Stefan Allbäck Byggnads AB och därigenom gett upphov till fara för att myndighets kontrollverksamhet vid beräkning eller uppbörd av skatt eller avgift allvarligt försvårats.

Åsidosättandet har bestått i att Allbäck oriktigt bokfört eller låtit bokföra en kostnad om ca 32 000 kr för markiser inklusive montering som en projektkostnad avseende arbeten som utfördes åt Familjebostäder AB.

Det blev en tummetott av det hela kan man nog säga. Ett bagatellartat brott som Allbäck dessutom förnekar. Man kan inte ens hitta att Familjebostäder nånsin betalt den aktuella fakturan.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements