Europa mellan Asien och Amerika

Öst och västBoktips
Öst och Väst
Ronny Ambjörnsson
Natur och Kultur

Europa mellan Asien och Amerika

Krisrädda och förvirrade svenskar biter sig fast i det gamla neutrala Folkhemssverige, som oåterkalleligen tillhör historien, tyvärr. I en framtida ideell värld kan vi återuppbygga vår välfärds-idyll. Men omvägen dit går nog via en demokratisk världsregering, som återupprättar folkmakten över den anarkiska marknaden.

På vägen dit är det någon form av enat Europa som gäller, EU eller någon annan vision som kan växa fram när nejkrampen släpper. På något sätt måste vi skapa en europeisk vi-känsla och identitet för ett syskonfolkens Europa, där vi tar hand om de svaga på kontinental nivå.

På så sätt kan en idéhistorisk studie som ”Öst och Väst – Tankar om Europa mellan Asien och Amerika” ha relevans även för den som ömmar för den arbetslöse Volvoarbetaren som erbjuds jobb i belgiska Gent. Vad är Europa egentligen och hur vill vi ha det?

Ronny Ambjörnsson visar hur europeisk identitet växer fram bland intellektuella, som jämför vår kontinent med Asien först och senare med Amerika. I kontrast till urkulturerna i öst och supermoderniteten i väst formar de tankar om vad Europa är och bör vara.

Intressant är hur den nya europeiska utvecklingstanken och överlägsenhetskänslan delas av liberaler och marxister. Medan konservativa romantiker svärmar för civilisationerna i Indien och Kina, liksom för indianerna, som en del av kritiken mot moderniteten – den nya västerländska samhällsmodellen.

Den vita rasarrogansen får sig en knäck av världskrig och depression, men återkommer i efterkrigstidens kvartssekellånga högkonjunktur. Dagens kris och miljöförstöring har skapat nya tvivel. Dags att släppa Västerlandets världsherravälde. Dags att skapa ett nytt socialt Europa.

Hans Norebrink

Läs mer: SVD,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Köp boken hos Bokus

Köp boken hos Adlibris

Advertisements