Stark stat och hög skatt är botemedlet mot korruption

Det menar i alla fall statsvetaren Bo Rothstein. Jag är beredd att hålla med. Starka stater som Sverige har ofta mindre korruption. Dessutom har man oftast högre skatt. Detta betyder att den politik som borgarregeringen för  kommer att öka fifflet och korruptionen i Sverige. Svaga stater med låg legitimitet som Italien och Grekland har däremot stor korruption och mycket fiffel. Bo Rothstein menar också att demokrati är betydelselöst för korruptionsbekämpning liksom moralpredikningar och program för att påverka makthavare:

– Jag är den sista som argumenterar mot demokrati. Men det är inte ökad demokrati leder till minskad spädbarnsdödlighet, fattigdom, ökad livslängd, och så vidare. Om det är målet, är det absolut viktigaste att få ordning på statsförvaltningen, säger han.

– Och här kommer nästa dåliga nyhet: dessvärre hjälper inte införandet av demokrati mot korruption. Många av de värst korrumperade länderna är de nyligen demokratiserade.

Både Sverige och världssamfundet tänker också helt fel om hur korruptionen bör bekämpas, menar Bo Rothstein. Enligt den rådande teorin bekämpas korruption bäst uppifrån, genom att makthavaren i landet inför incitament för att de längre ner i hierarkin ska bli hederliga. Men att närma sig problemet den vägen är hopplöst, menar han.

[…]

Inte heller en mindre offentlig sektor, som många nationalekonomer ser som ett sätt att minska korruptionen, är en effektiv medicin enligt Bo Rothstein. Snarare är sanningen den motsatta, menar han, och påpekar att han och några kolleger snart släpper en uppsats med namnet ”Big government is good government” som illustrerar just det sambandet. I ett land där invånarna betalar väldigt lite i skatt, bryr sig invånarna av naturliga skäl inte lika mycket om korrumperade makthavare. Men när skatten blir högre blir sambandet mellan den egna plånboken och korruptionen tydligare.

Det är enligt Rothstein mycket svårt att bekämpa korruption. Det behövs genomgripande förändringar i ett samhälle för att det ska vara möjligt. För i ett korrupt land är det ingen mening för en enskild individ att inte delta i tagandet och givandet av mutor. Det skulle bara göra det svårare att leva för exempelvis en indisk byinvånare, italiensk tjänsteman eller en mexikansk polis.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements