”Kontrollanterna agerade korrekt”

Det är Västtrafiks försvar, deras mantra, varje gång några kontrollanter uppenbart använder sig av för mycket våld. Våldsamma kontrollanter har varit ett problem så länge jag kan minnas. Redan när jag var ung på 1970-talet så använde de onödigt mycket våld och så är det idag också. Jag har själv observerat såna tillfällen i nutid, själv råkat ut för det när jag var ung och det finns rader av vittnesmål om det. Jag har själv pratat med kontrollanter om det vid tillfällen där jag arbetat på uppdrag för Västtrafik. Jag har själv sett kontrollanter som varit aggressiva mot andra anställda inom Västtrafik med andra arbetsuppgifter. För mig är det uppenbart att det ibland är fel sorts personer som anställs som kontrollanter.

Västtrafik försöker låtsas som om problemet inte finns. Men det finns, det har alltid funnits och det är välkänt. De flesta kontrollanter som jag sett har inte varit onödigt aggressiva eller våldsamma, men några har varit det. Västtrafik borde erkänna problemet och ta itu med det.

Det finns en annan lösning. En permanent lösning. Om kollektivtrafiken var gratis skulle problemet med kontrollanters våld överhuvudtaget inte finnas.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements
 • Ben_Urich

  En annan permanent lösning vore att folk gjorde rätt för sig. Då skulle vi slippa såna här situationer och kostnad för en bataljon kontrollanter.

  • Japp. Men den har inte några fler positiva effekter. Gratis kollektivtrafik är miljövänligt också.

  • Jonas Larsson

   Gratis kollektivtrafik HADE inneburit att alla gjorde rätt för sig eftersom det hade varit skattemedel som användes, som vi alla bidrar med.
   Och att ”göra rätt för sig” blir jävligt svårt när man glömt, tappat eller blivit bestulen på färdbeviset, vilket händer även den bäste.

   Jag har själv vid TVÅ tillfällen blivit tvingad att betala tilläggsavgift trots att jag har gått på och stämplat en hållplats innan kontrollanterna klev på, trots överklagan och bevis på biljetten. Jag har även blivit fasthållen, instängd och fått min mobil tillfälligt beslagtagen.

   Det är fantastiskt vad mycket rättigheter kontrollanterna har. Nästan mer än polisen har.

 • Helt rätt. Mycket bra inlägg i debatten. Gratis kollektivtrafik är en mycket intressant lösning. http://thenoceboeffect.wordpress.com/2012/11/23/var-gar-gransen/

 • Pingback: Var går gränsen? « The Nocebo Effect()

 • SharpEdge

  Fråga:
  Har en buss/spårvagnskontrollant rätt att kräva en passagerare på legitimation under några som helst omständigheter?Svar:

  Buss/spårvagnskontrollanter har inte någon rätt att avkräva passagerare på legitimation. Denna rätt har endast polisen eller viss annan personal med särskilt bemyndigande. Däremot kan busskontrollanten ha en rätt att hålla dig kvar på platsen i väntan på polisen. Detta beror på att tjuvåkning faller under brottet bedrägligt beteende i BrB 9kap 2§ 2st vilket har fängelse i straffskalan. Eftersom fängelse finns i straffskalan har kontrollanten en rätt till envarsgripande enligt RB 24kap 7§ 2st, se http://lagen.nu/1942:740#K24 .Vad man däremot bör ha i minnet är att kontrollanten måste ta dig på bar gärning för att ha en rätt till envarsgripande. Således måste kontrollanten ha följt efter dig, sett dig gå på färdmedlet och sedan observerat att du inte betalat. Det är inget brott att råka tappa bort sin biljett eller att vägra att visa upp den. Därför finns det en lag som reglerar rätten för kontrollanterna att ta ut en tilläggsavgift om man inte kan uppvisa giltig biljett vid kontroll samt vilka befogenheter de har i detta avseende. Denna lag heter lag om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik, sehttp://lagen.nu/1977:67 . I denna lag stadgas inga krav att uppge namn, personnummer eller att uppvisa någon som helst legitimation för kontrollanterna, det enda kontrollanterna har befogenhet att göra är att avlägsna dig om du vägrar betala, vilket följer av lagens 5§.Sammanfattningsvis har kontrollanterna ingen rätt att hålla kvar dig eller avkräva dig på legitimation om de inte tagit dig på bar gärning, vilket de troligen inte har. Det du bör göra är således att säga att du har tappat din biljett, Därefter säger du tydligt att du ämnar att lämna bussen/tunnelbanan/spårvagnen omedelbart just eftersom du råkat tappa biljetten. När du försöker göra detta tillämpar troligen kontrollanterna sitt välkända beteende som består i att ställa sig runt dig och försöka blockera utgången. Tillgrip absolut inget våld mot dem. Var bara lugn och vänlig och förklara att du ämnar lämna bussen och sedan går du helt enkelt av. De har, oavsett vad de säger, ingen som helst rätt att med våld hålla dig kvar på platsen. Om de med våld håller kvar dig kan du sedan anmäla dem för misshandel alternativt olaga frihetsberövande.

  • Jag tror faktiskt de har den rätten. Så länge du är ombord på spårvagnen. Det är därför de inte vill att folk sak gå av. För då kan man bara lämna dem där och de kan inget göra.

 • SharpEdge

  Nej, Det är ju först när du sitter där och blir tillfrågad om färdbeviset som du kanske upptäcker att du har tappat den. Jag menar, om du nu inte hade ett giltigt färdbevis skulle du väl aldrig ha klivit på. Eller hur?

  • Så är det ju inte riktigt förstås.

 • SharpEdge

  Jag tror nog att de allra flesta gör rätt för sig. Att hoppa på en 15-åring känns inte värdigt. Och hade jag sett min egen son ligga under fyra kontrollanter hade utgången blivit en helt annan..

  • De allra flesta gör med all säkerhet rätt för sig.

 • Pingback: Utredning mot våldsamma kontrollanter nedlagd | Svensson()