Vid Babels floder

En brutal psalm om blodshämnd och hedersvåld från Bibeln. Texten är från den gamla bibelöversättningen som gällde när jag är ung och visar onekligen hur brutal Bibeln på sina ställen är. En våldsam grund för tre religioner, Judendomen, Kristendomen och Islam. Den ligger till grund för sången Rivers of Babylon av Melodians från Jamaica. Sången är dock mest känd i den version som Boney M spelade in och hade en stor hit med. Slutet, efter i herrens land, är inte med i Melodians version av psalm 137. I Melodians version har det istället blivit en sång med kärleksbudskap.

Vid Babels floder,
där sutto vi och gräto,
när vi tänkte på Sion

I pilträden som där voro
hängde vi upp våra harpor.

Ty de som höllo oss fångna
bådo oss där att sjunga,
och våra plågare
bådo oss vara glada:
”Sjungen för oss
en av Sions sånger.”

Huru skulle vi kunna sjunga
Herrens sång
i främmande land?

Nej, om jag förgäter dig, Jerusalem
så förgäte min högra hand sin tjänst.

Min tunga låde vid min gom,
om jag upphör att tänka på dig,
om jag icke låter Jerusalem
vara min allra högsta glädje

Tänk, herre, på Jerusalems dag,
och straffa Edoms barn,
dem som ropade: ”Riven ned riven ned det
ända till grunden”

Dotter Babel, du ödeläggelsens stad,
säll är den som får vedergälla dig,
allt vad du har gjort oss.

Säll är den som får gripa dina späda barn
och krossa dem mot klippan.

Psaltaren 137

Melodians Live

Boney M

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements