Haddile-fallet – biologiska föräldrar behöver inte vara rätt eller bästa

Ett par i Algeriet har sagt att de är föräldrar till en liten flicka, Haddile, som övergavs som spädbarn av föräldrarna i Sverige. Med hjälp av DNA har det konstaterats att det verkligen handlar om flickans föräldrar. De vill ha flickan tillbaks. Precis om om barn var egendom anser de, och svenska Migrationsverket, att det är självklart att biologiska föräldrar ska ha rätten att få flickan tillbaks.

Haddile har sen hon övergavs levt hos en svenska familj. Flickan är svensktalande och har ingen som helst känslomässig koppling till sina biologiska föräldrar. Hon pratar inte franska, arabiska eller kabyliska, de tre språk som är de vanligaste att människor pratar i Algeriet.

Som jag ser det är det inte på något sätt sjävklart att de biologiska föräldrarna är de lämpligaste och bästa vårdnadshavarna för flickan. De har en gång övergivit henne och inte brytt sig under ett par år. De pratar inte samma språk som flickan och har inga känslomässiga band. Det enda de gör är att hävda ett ägande. Jag tror inte det vore det bästa för flickan att hamna hos de biologiska föräldrarna.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements
 •  Nu har hon exakt den svåra situation som jag förutspått hela tiden skulle komma! Varför? Jo socialtjänstens okunskap, rädsla och osjälvständighet visavi media!

  Man kan kräva att enhetschefen eller den juridiska kompetens som finns hos stödjande kommunjurist|-er eller inhyrd kompetens borde ha sett till att redan under den första 6-månadersperioden innan första omprövningen efter det inledda tvångsomhändertagandet när man presumerade vårdnadshavarens samtycke i hennes frånvaro, skulle man genast satt igång efterforskningar av föräldrarna och när det stod klart att flickan var medborgare i Frankrike och Algeriet, genast skulle ha överlämnat Hadile i franska myndigheters vård!

  Jag tycker nog att Expressen tillsammans med övrig media och partierna som benämns som 7-klövern i också ett vitt sammanhang ska fundera över sitt delansvar för att flickan och familjehemsföräldrarna hamnat i detta skräckscenario, som förutsätter insikter och förmåga hos dem som aldrig tillskrivits det! Också värt att uppmärksamma risker som blir av att ”individärenden” avgörs av en politisk sammansatt nämnd, d v s ett farligt systemfel!

  • Flickan hör inte hemma i Frankrike eller Algeriet. Hon har ingen anknytning dit, kan inte språken och hör inte samman med de biologiska föräldrarna.

 • Axel Saggenstråhle

  Stödjer du med andra ord tvångsadoption?

 • Jag begriper inte riktigt vad du menar. Jag har inte uttalat mig om adoption. Jag anser att flickan ska leva där det är bäst för henne. Det är antagligen hos fosterföräldrarna. Till dem finns det känslomässig anknytning, hon pratar samma språk osv. Inget av det gäller de biologiska föräldrarna.

  • Axel Saggenstråhle

   Det är ju precis vad du stödjer när du vill att flickan ska vara kvar hos sina fosterföräldrar trots att de biologiska föräldrarna vill ha tillbaka henne. Du får ha vilken åsikt du vill men tala åtminstone klartext.

 • Nej. Adoption är utanför aktuellt ämne. Vi kan ta en diskussion om det en annan gång.