Svår situation för hemlösa romer i Göteborg

Göteborgs Räddningsmission har, på uppdrag av Göteborgs kommun, under hösten arbetat uppsökande bland hemlösa romer i Göteborg. I ett tre månader långt projekt har de de romer som livnär sig på att tigga, spela och sjunga, sälja Faktum eller panta burkar kartlagts och intervjuats. Totalt har cirka 100 personer kontaktats.
Resultaten har sammanställts i en rapport som överlämnades till social resursförvaltning den 23 november.

Det är bitvis skrämmande livssituationer som man möter Hela familjer som bor i kalla bilar, eller på lastbilsflak. Barn som inte får läkarvård eller skolgång på grund av att föräldrarna inte vågar söka hjälp av samhället för att man är rädd för att barnen skall tas ifrån en.

Göteborgs Räddningsmission har en unik möjlighet att söka upp romerna. Det är en organisation och ingen myndighet. Två romer, som själva har sitt ursprung i Rumänien, och en kvinna från Sverige, som har bott och arbetat volontärt bland romer i Rumänien har arbetat i projektet. Dessa personer och samverkan med Räddningsmissionen som ideell organisation har gjort det möjligt för Göteborg att kartlägga romernas situation.

Enligt rapporten är romernas största behov att få en bostad och ett personnummer.
Flera är även svårt sjuka och i stort behov av mediciner och läkarvård.

Utdrag ur rapporten:

Det är väldigt svårt, särskilt för barnen, många vill gå till skolan, men föräldrarna har inga möjligheter eftersom de flyttar mycket, eller sover i bilar. Vi har dock sett att de barn som vill och kan gå till skolan blir väl mottagna där. Dagis är särskilt svårt eftersom det är långa köer, och personalen vill att man uppger en fast adress, vilket de inte kan ge.

Deras största behov är att få en fast bostad. Detta skulle göra situation med skola och dagis väldigt mycket lättare för familjerna.

Många är sjuka och behöver mediciner och på grund av sin ekonomiska situation har de svårt att besöka läkare och köpa läkemedel. De har olika hälsoproblem, allt från problem med hjärtat, lungorna, ryggen, benen till gomspalt. Problemet är att de inte blir mottagna på vårdcentralerna utan att behöva betala fullpris vilket det inte har råd med.

I vår undersökning har vi inte kunnat kartlägga, se eller bekräfta några ligor eller organiserad kriminalitet bland romerna. Vi har bara sett fattiga människor, familjer som far illa, men ändå har det bättre här än i sina hemländer. Det är en utsatthet som vi aldrig sett tidigare. Och en fattigdom som är så bottenlös att den är nästan omöjlig att förstå.

I det här läget måste vi gemensamt stå upp för de svagaste i samhället. Kommunen, frivilligorganisationer, företag och privatpersoner. Det finns ett gemensamt ansvar som vi inte får backa för. Vi önskar utöka insatserna för romerna i Göteborg. Det måste bli en förändring i deras livssituation.

Kommunen har beslutat att ge ett fortsatt bidrag till arbetet med 400 000 kronor för 2013.

Svensson/Göteborgs Räddningsmission

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements