Klimatet: Jätteträd dör och fisk flyttar på sig

Den snabb höjningen av temperaturen på jorden som en följd av växthuseffekten innebär många olika problem. Havsnivåhöjning, fler översvämningar och torka. Olika effekter på olika ställen. Resultatet blir klimatflyktingar, många  döda i katastrofer och svält. Men också fiskdöd och träddöd. Forskare tror nämligen att klimatförändringar är en del av orsaken till att jätteträd jorden runt dör ut. Andra orsaker är ökat jordbruk och ökad skogsavverkning. I likhet med växthuseffekten också något som människan är ansvarig för.

När det gäller fisken så har SVD en rubrik om att hälften av fisken riskerar att försvinna, dö ut. Det är nu inte riktigt sant. Det är hälften av fisken i Persiska viken som riskerar försvinna som en följd av temperaturhöjningen på jorden. Inte hälften av all fisk. Något som kommer att innebär försörjnings- och näringsproblem för många fattiga i området kring Persiska viken. På en del andra håll kan däremot förändringarna i klimatet innebära mer fisk, då ett resultat av varmare hav är att en del fiskarter flyttar på sig till kallare områden.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements