Lågbroar över älven i Göteborg är problematiskt

Göta älv är en farled. Med fartygstrafik upp till Vänern. Fartyg är ett bra, klimatvänligt och billigt sätt att exportera svenska skogsprodukter och för att transportera varor. Att bygga lågbroar över älven i centrala Göteborg skulle kunna innebära begränsningar av sjöfarten på älven.

En öppningsbar lågbro skulle sannolikt inte innebär speciellt mycket, men många öppningsbara lågbroar skulle troligen bli ett problem. Ett problem som dock inte ska överdrivas, fram till 1960-talet fanns det en öppningsbar lågbro, Hisingsbron, precis bredvid Götaälvbron. Idag finns det en öppningsbar lågbro, järnvägsbron i Marieholm. Det är dag inte så många fartyg så att problemet skulle bli jättestort, men ett problem för den kommersiella fartygstrafiken kan det bli. Bara Marieholmsbron innebär problem om järnvägstrafiken ökar. Både för fartygstrafiken och järnvägstrafiken till Göteborgs hamn.

Miljövänligheten gör dock att fartygstrafik borde prioriteras framför järnväg och lastbil. En långsiktig lösning på problemen med Marieholmsbron och lågbroar i centrala Göteborg är en utbyggnad av järnvägen Öxnered-Uddevalla, Bohusbanan från Uddevalla till Göteborgs hamn och Uddevalla hamn.

Att fartygen istället skulle kunna gå Nordre älv kan dock uteslutas.  För skarp sväng vid Bohus fästning och en mycket hårt trafikerade broar som då skulle behöva öppnas. Motorvägsbron och järnvägsbron längre västerut är inte öppningsbara idag och skull då behöva byggas om eftersom de bara har 12,5 meter segelfri höjd.  Det är helt enkelt inget alternativ.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements