Individer ur Backagänget åtalade för misshandel

Tre medlemmar i Backagänget, 20, 22 och 24 år gamla är åtalade skadegörelse, hot och misshandel. 20-åringen för hot och skadegörelse, de andra två för misshandel. Misshandlade, hotade och utsatta för skadegörelse har en grönsakshandlarfamilj blivit. Situationen för dem har blivit så svår att de inte längre kan driva sin grönsakshandel utan de har gått under jorden.

Åtalet mot de tre männen präglas av problem med rädda vittnen och hot mot vittnen. Sådant som är vanligt i rättegångar mot organiserade kriminella, exempelvis drog alla vittnen i den nyligen avslutade rättegången mot Hells Angels tillbaka vad de sagt i polisförhör. HA-männen fälldes ändå och rätten tycks inte ha tagit några intryck av vittnenas ovilja att berätta. I det fallet förelåg en hel del teknisk bevisning och annat som kunde binda gärningsmännen till brottet och man var inte helt beroende av vittnesmål.

En person i grönsakshandlarens familj har tidigare misshandlats av medlemmar i Backagänget. Anledningen ska vara att han var tillsammans med eller intresserad av en syster till någon av männen i Backagänget. 22-åringen har åtalats för att ha misshandlat sin syster. Även den yngste av de åtalade har varit åtalad för ett liknande brott, i det fallet att ha försökt skjuta en pojkvän till en syster, men frikänts. Alla tre åtalade är tidigare dömda för brott, 20-åringen för olaga hot, 24-åringen för dopningsbrott och 24-åringen för stöld.

Enligt de åtalade var det de som blev överfallna av grönsakshandlaren och dennes son. En av dem, 24-åringen, ringde själv efter ambulans då han hade stickskador.

Att vara osams med folk ur det kriminella nätverk som kallas Backagänget är naturligtvis fruktansvärt jobbigt och farligt. Men GP överdriver när man hävdar att Backagänget ”styr” Backa. Sådana påståenden har ingen som helst verklighetsförankring. Att det är besvärligt för grönsakshandlarens familj är dock helt uppenbart. Men de flesta som bor i Backa märker sannolikt inte av gänget alls.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements