Vargar, vargjakt och vargskinn

Regeringen har fått för sig att man ska ha en ”genetisk rensningsjakt” på varg. Förutom att begreppet låter lite obehagligt tvivlar jag verkligen på att det hela ens är vettigt. Det bästa vore väl antagligen att låta vargstammen växa till  omkring 1 000  till 2 000 djur, att tillåta varg i renbeteslandet för att garantera ett genetiskt utbyte med vargar i Finland och Ryssland.

Det skulle sannolikt betyda förändringar av lagstiftningen kring renar och renbete, men det är något som många samer (bland annat det största samepartiet) också vill ha. Det är en liten minoritet samer som ägnar sig år renskötsel. En så liten grupp borde inte ha nåt inflytande på svenska rovdjurspolitik. Inte heller bör jägarna ha så stort inflytande somde har. Regeringen tycks enbart gå på deras hysteriska förslag och åsikter. Den ”genetiska rensningsjakten” är resultatet av ett sådant agerande:

Men regeringens ansträngningar till trots har Naturvårdsverket ändå kommit fram till att licensjakt inte är möjlig förrän frågan om den genetiska förstärkningen är löst. Miljöminister Lena Ek flaggar för att regeringen eventuellt tänker förbise detta faktum och ändå genomföra en licensjakt nästa år. Och som reservutgång har man dessutom den genetiska rensningsjakten som, såvitt vi förstår, redan är under utredning. Det viktigaste är att vi får jaga varg, inte vad man kallar jakten, har Jägareförbundets Gunnar Glöersen sagt och detta verkar vara även regeringens linje.

Majoriteten av det svenska folket är mot licensjakt på varg, mot all generell jakt på varg. Det gäller såväl i storstäder som i varglänen. Samtidigt förekommer också en hel del olagligt jakt på varg, tjuvjakt. Det är knappast från tjuvjagade vargar som en försäljare på Lisebergs vintermarknad fått sina vargskinn (om det nu är vargskinn). Om det visar sig vara vargskinn har försäljaren dock gjort sig skyldig till ett brott, oavsett varifrån skinnen kommer.

Samtidigt med att diskussionen om vargjakt blossat upp igen så har vargar synts lite överallt i södra Sverige. I Falkenberg, Skåne, Göteborg och på många andra ställen. Intressant och lite spännande. I Dalsland har det tredje vargreviret, Kroppefjäll, återuppstått.

När det gäller den ”genetiska rensningsjakten” så har EU uttalat att den inte står i överensstämmelse med EU:s lagar och regler. Sannolikt blir väl den planerade jakten därmed stoppad.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements