Framstegs-fundamentalismen

Patrik Hadenius, chefredaktör på vetenskapstidningen Forskning och Framsteg anser att tidningen ska fokusera mer på framsteg:

För två år sedan gjorde vi en mindre förändring av Forskning & Framsteg. Vi ville ta vara på ordet framsteg i tidningens titel. På några sidor i varje nummer har vi sedan dess rapporterat positiva forskningsnyheter under just vinjetten FRAMSTEG. I detta nummer kan du bland annat läsa om hur sopor blir till jetbränsle och att ett svenskt projekt räddat det svenska beståndet av fjällgäss.

Snart tar vi ytterligare ett steg till i den positiva riktningen. Från och med nummer 1/2013 kommer vi att flytta framstegen framåt i tidningen. Det blir en del av en större omgörning där vi också kommer att prioritera längre och grundligare texter.

Jag håller inte alls med. Den västerländska utvecklingsdeterminismen och framåtskridande-fundamentalismen á la ”det går inte att stoppa utvecklingen”, där man ser framtiden som en linjär resa framåt mot ständiga förbättringar är en tankefälla.

1. Den är en västkulturell social konstruktion, ingen vetenskaplig sanning. Hos indianerna i Bolivia, där jag arbetade sex år som journalistvolontär bland annat på en av indian/bonderörerelsens tidningar, ser man framför sig det kända förflutna som man kan ösa lärdom och erfarenhet ur. Den okända framtiden kommer däremot smygande bakifrån ryggen. Tvärtom den västliga uppfattningen alltså.

2. Den är odemokratisk eftersom den ser speciellt teknikutvecklingen som något objektivt och ostoppbart. Men om nu folket ska ha makten, alltså demokrati, då måste väl de välja framtiden. Det finns inte bara en enda väg framåt (som nyliberalerna Thatcher och Bildt sagt). Det finns vid varje tidpunkt 360 vägar åt olika håll att välja, ”framåt”, ”bakåt”, åt sidorna.

3. Den är tankeinskränkande eftersom man tror att det bara finns en enda väg, och att om man backar tillbaka så är det reaktionärt, vilket per definition är fel. Då kan man inte se att en pågående förändring (”utveckling”) kan vara en ödesdiger återvändsgränd, som det kan vara nödvändigt att backa ur för att hitta en bättre väg.

4. Att detta är farligt bekräftar miljö-klimatproblematiken där speciellt ”den ekonomiska utvecklingen” med ständig tillväxt blivit ett så dominerande tankeparadigm att vi sågar av den gren vi sitter på, förstör vår egen planet och framtid. DET borde Forskning & Framsteg skriva mer om. Avslöja den falska framstegstanken som tror att vi kan använda oss av mer resurser än vår jord klarar. Istället borde tidningen lyfta fram den äkta framstegstanken, den att vår mänskliga ekonomi måste hålla sig inom de ekologiska ramarna – vilka vetenskapliga, politiska, ekonomiska, sociala, kulturella och psykologiska sanna framsteg görs på den fronten? Se där er uppgift!

Hans Norebrink

Intressant?
Borgarmedia: SVD1, 2, 3,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements