Olagliga register hos polisen

Folk var väldigt upprörda över ”åsiktsregistrering” på Sveriges Radio. En ”åsiktsregistrering” som eventuellt inte ens existerade. Alla som hade samband med programmet Ring P1 tog avstånd från åsiktsregistrering och ingen kände till att det skedde. De listor som kommit fram visade att ingen åsiktsregistrering fanns.

Polisen har däremot visat sig registerar uppgifter som det är olagligt att registrera. I alla fall rikspolisstyrelsen i det granskade centrala kriminalunderrättelseregistret (KUR). Det hela kan eventuellt vara ett brott mot polisdatalagen:

– Vi har sett ärenden där det står om personer att de är exempelvis romer eller shiamuslimer utan att det kan sägas hafta varit absolut nödvändigt, vilket lagen kräver, säger nämndens ordförande Sigurd Heuman i ett pressmeddelande.

Informationen finns tillgänglig för omkring 800 poliser.

Uppgifterna i KUR är enligt Säkerhets- och integritetsnämnden ”några år gamla”. Utöver de fem ärenden som granskats finns ett stort antal andra uppgifter registrerade under samma period.

– Ur integritetssynpunkt är det här förstås allvarligt. Man har varit noga med att reglera just den här typen av registrering för att man vill undvika kartläggning av personer utifrån politisk eller religiös övertygelse, säger Ulrika Söderqvist, enhetschef på Säkerhets- och integritetsnämnden till DN.se.

I registret förekommer 19 000 registreringar under den period i vilken 5 stycken granskats. Av de fem som granskats har 3 stycken fått anmärkningar.  Det mesta tyder därmed på att antalet felaktigheter kan vara väldigt många. Om det finns såna här eventuella olagligheter i KUR hos rikspolisen det säkert likartade fel hos många länspolismyndigheter också.

Det granskade materialet hos RPS innehåller få känsliga personuppgifter. Men
uppgifter om etniskt ursprung och religiös övertygelse har alltså registrerats i några
fall utan att det kan anses ha varit absolut nödvändigt i sammanhanget. Felaktiga
registreringar i KUR är särskilt allvarligt, eftersom det är tekniskt möjligt att
söka på känsliga personuppgifter i KUR. Enligt polisdatalagen är det förbjudet
att söka på sådana uppgifter.

Det är naturligtvis inte acceptabelt att RPS registrerar känsliga personuppgifter
när lagen förbjuder det. För att detta inte ska upprepas har nämnden uppmanat
RPS att skaffa sig tillförlitliga rutiner med noggranna prövningar inför varje
gång som det är aktuellt att registrera känsliga personuppgifter. Vidare
uppmanas RPS att fortlöpande och systematiskt kontrollera att användarna av
systemet inte gör några obehöriga sökningar på känsliga personuppgifter i KUR.

Var är då den stora och breda upprördheten över detta undrar man? Det handlar om eventuella brott och allvarliga integritetskränkningar med kartläggning av individer efter religiös, etnisk och politisk övertygelse. De föreslagna åtgärderna räcker förstås inte heller. Alla känsliga personuppgifter som är ovidkommande borde naturligtvis också rensas ut ur alla befintliga registreringar.

KUR har funnits sedan slutet av 1990-talet och syftet är att dokumentera och sprida underrättelseuppdrag över hela Sverige. Omkring 800 personer inom polisen använder KUR, av dem har mellan 80 och 100 personer behörighet att föra in uppgifter i registret.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements