Religionens minskande betydelse

Andelen troende i världen har enligt en undersökning från University of Chicago minskat de senaste 20 åren. Men undersökningen kan sannolikt inte användas för att dra en sådan slutsats då den bara omfattar ett fåtal länder och därtill mycket få länder i Afrika och den muslimska delen av världen.

Mest troende är enligt undersökningen folk i fattiga katolska länder och minst troende är folk i de gamla öststaterna i Europa och i Norden. Minst andel starkt troende i världen finns i den del av Tyskland som var DDR (13,2 %) och det som har störst är Filippinerna med 93,5%. I det forna DDR anser 52% att de är ateister. Filippinerna, USA, Israel och Cypern har få ateister medan situationen i Japan är lite udda. Där finns både få människor med stark tro och få människor som är ateister.

Undersökningen har gjorts av University of Chicago och omfattar i huvudsak judiska och kristna länder, men inte enbart. Totalt har 30 länder undersökts och studien omfattar perioden 1991-2008. Den säger alltså mycket lite om utvecklingen i de muslimska länderna eller om Afrika söder om Sahara. Men i de länder som undersökningen omfattar har religiositeten och antalet minskat i de flesta länder de senaste 20 åren förutom i Ryssland, Slovenien och tre länder till där det ökat och 6 lände där förändringarna är små eller inga alls under de undersökta åren.

Med ett land som undantag är äldre människor i alla länder mer troende. Undantaget är Israel där yngre människor är mer troende än äldre.

Men undersökningen från Chicago stärks av att andra undersökningar visar samma sak. I Sverige minskar andelen troende liksom i många andra länder som exempelvis Storbritannien där andelen ateister ökat och andelen troende minskat:

The Independent uppger att antalet som kallar sig kristna har minskat från 37, 3 miljoner 2001 till 33, 2 miljoner förra året. Kristendomen är fortfarande den dominerande livsåskådningen i Storbritannien men siffrorna innebär att 72 procent kallade sig kristna 2001, 2011 är det 59 procent som gör det. Samtidigt uppgav 25, 1 procent av de svarande att de inte hade någon tro, vilket är en ökning från 14, 8 procent jämfört med ett decennium tidigare. Andelen muslimer har ökat från 3 till 4,8 procent av befolkningen.

Andra religioner än den kristna omfattar alltså cirka 16% av befolkningen. Av det står islam för endast 5%. Det ”muslimska hotet” lyser alltså helt med sin frånvaro. I Storbritannien såväl som i Sverige.

Även i USA minskar andelen troende:

Andelen icke-troende eller inte religiöst organiserade är 20 procent, vilket innebär en ökning från 15 procent på fem år. I den yngsta åldersgruppen under 22 år utgör de mer än en tredjedel. De som inte är organiserade i något samfund är i dag USA:s näst största religiösa grupp efter romersk-katolska kyrkan. 22 procent av amerikanerna uppger sig vara katoliker.

Utvidgas undersökningen kan vi se att Filippinerna inte ens hamnar på 10 i topp bland de mest religiösa:

Mest religiösa

Ärligt sagt känns det som om vi ska ta en del av dess siffror med en nypa salt. Religiositeten verkar lite överdriven i Egypten och Marocko exempelvis. Det finns också vissa problem med att vara eller uppge att man är ateist i vissa länder, däribland Indonesien och Egypten. Man kan bli avrättad eller fängslad om det vill sig riktigt illa. Men det generella mönstret stämmer säkert.  Det handlar om fattiga länder, oavsett religion. Av de tio länderna är 7 stycken muslimskt dominerade, 2 stycken kristna och ett buddhistiskt med en stor hinduisk minoritet.

De minst religiösa länderna ger en bild som helt överenstämmer med den som undersökningen från Chicago gav:

Minst religiösa

Nordiska länder är de minsta religiösa ihop med forna öststater. Det förvånande landet på listan är väl Azerbajdzjan.

USA är enligt Gallups undersökning mycket religiösare än andra rika länder och vissa delstater har en mycket hög andel troende. Det gäller sydstaterna som har lik hög andel troende som många länder i Mellanöstern och Afrika. Staterna i nordöstra USA har minst andel troende men de ligger trots det skyhögt över de nordiska länderna.

Andra undersökningar bekräftar också att de troende blir färre men visar en något annan bild av var ateisterna är flest och de religiösa andelsmässigt minst. Det handlar om samma regioner av världen, men Kina är också bland de länder där ateisterna är flest andelsmässigt och där religionen är svag och minskande.Mest troend är man som i fattiga länder oavsett religion.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
  • Xenosidian

    Hej, tack för bra sammanställning av intressant statestik! Jag länkar hit från min blogg 🙂