Riv upp äktenskapslagstiftningen – ja till månggifte

Gudrun Schyman

Gudrun Schyman har skrivit en alldeles utmärkt debattartikel på SVT Debatt. Den tar upp diskussionen som följt av en mening i centerns idéprogramsförslag:

I medierna blir budskapet ”Centern vill ha månggifte”. Déjà vu! Det här är som ett eko från 2005, när Feministiskt initiativ lanserades. Bland över hundra politiska förslag som skulle diskuteras på den första kongressen fanns ett (1) som handlade om kravet på en moderniserad familjelagstiftning. Äktenskapsbalken och sambolagen föreslogs bytas ut mot en civilrättslig Samlevnadsbalk.

Medias tolkning var ”F! vill ha Bigami!”. Det skrevs spaltmeter efter spaltmeter om hur skrattretande och idiotiska vi var. Ungefär på samma intellektuella nivå som Anders Lindberg i Aftonbladet den 10 januari, när han beskriver Centerns förslag som ”…rena stolligheter som månggifte…”

Vad Feministiskt initiativ ville, och fortfarande vill, är att två eller flera personer som bor tillsammans och har en gemensam ekonomi/gemensamt ägande ska kunna registrera en juridisk/ekonomisk samlevnad. Det kan vara kärleksrelationer, men det kan också handla om gemensamt boende/hushåll där vänner valt att leva tillsammans, där syskon valt att bo ihop eller där man upprättat ett generationsboende.

Tanken är att individerna ska få samma lagliga stöd som i äktenskapsbalken (och sambolagen), utan att man behöver gifta sig med varandra. De som vill gifta sig kommer naturligtvis att också i fortsättningen göra det, i de former de själva väljer; religiösa ceremonier, borgerliga förrättningar eller andra former för att hylla kärleken. Detta blir då ceremonier som är helt frikopplade från samhällets juridiska och ekonomiska regleringar.

[…]

Tillsammans med vårt förslag om att fler än två personer ska kunna erkännas som vårdnadshavare stärks också barns rättigheter och trygghet. På så sätt skulle alltså lagen ge stöd till fler familjebildningar och samlevnadsformer än äktenskapet. Det är en helt nödvändig och konsekvent utveckling i ett sekulärt samhälle. Alla ska erhålla samma stöd och skydd, också om vi väljer att leva i andra konstellationer än kärnfamiljen.

Vad är det då som står i förslaget till idéprogram för centern. Jo följande:

Människor måste själva få besluta över sina privatliv, relationer och tillgångar. Politiken bör varken avgöra hur många människor man får leva tillsammans med, gifta sig med eller vem som ska ärva ens tillgångar.

Jag stöder helt Gudrun Schymans (och Feministiskt Initiativs) tankegångar om fler vårdnadshavare än en eller två och tankarna på en civilrättslig Samlevnadsbalk och en moderniserad familjelagstiftning. Jag har skrivit om frågan/frågorna flera gånger tidigare. Mitt eget partis tidning har däremot hamnat helt fel i frågan genom att kalla förslaget om månggifte för en tokliberal ståndpunkt.

Centerns och framförallt Feministiskt Initiativs förslag handlar inte om det patriarkala månggiftessystem som finns i många reaktionära länder i världen utan om att modernisera familjelagstiftningen för att öka människors frihet. Det handlar också om att juridiskt reglera det som redan är lagligt och förekommande.

Intressant?
Läs mer: Annarkia, Röda Malmö, Pepprat, Bilderblogg, Ronge, Staffan Danielsson, Mikael Andersson, Magnihasa, Dagens Arena, Ankersjö,
Borgarmedia: SVD1, 2, 3, 4, 5, 6, DN1, 2, 3, 4, 5, GP1, 2, 3, 4, 5, 6, Skanskan1, 2, 3, 4, 5, 6, HD1, 2, 3, 4, 5,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements