Hur ser den svenska barnfattigdomen ut?

För det första, barnfattigdom är ett relativt begrepp. Det handlar om barn som växer upp i en ekonomisk situation som innebär familjeinkomster under en viss gräns. I Sverige handlar det om en definition av låg inkomstandard som SCB gör:

Rädda Barnens årliga barnfattigdomsrapport”Barnfattigdomen i Sverige 2012”visar att allt fler barn i Sverige växer upp i fattigdom248 000 barn, eller 13 procent, lever i familjer som antingen har en låg inkomststandard enligt SCB:s definition, eller är beroende av försörjningsstöd. Det är 28 000 fler barn än i förra årets rapport.

Försörjningsstöd är det som i vardagen kallas socialbidrag. Det handlar alltså inte om att barn går i trasiga skor eller svälter. Har aldrig gjort och det har aldrig varit meningen att begreppet ska uppfattas så. Situationen i Sverige är dock bättre än i de flesta rika länder:

I Sverige ligger relativt få barn under fattigdomsgränsen jämfört med andra länder. 7,3 procent av de svenska barnen återfinns under den gränsen. Det är sämst resultat om man tittar på de nordiska länderna, men placerar ändå Sverige på en åttonde plats av 35 undersökta i-länder. De allra fattigaste i Sverige är dock fattigare än i länder som Grekland, Polen. Estland och Ungern enligt en undersökning som Unicef gjort, Report Card 10, Measuring Child PovertyUndersökningen ger också en bild av hur djupt under fattigdomsgränsen fattiga barn tillåts sjunka. I Sverige landar den siffran på 21 procent under gränsen, vilket placerar oss på en 22:a plats bland de 35 i-länder som deltog i undersökningen. Ur den synpunkten är det kanske inte så konstigt att svenska romer tigger i Oslo.

Det finns alltså färre barn som har låg inkomststandard i Sverige än i de flesta andra rika länder. Färre fattiga barn än i de flesta andra västländer. Men alltför många ändå. Men fattigdomen och klyftorna ökar i Sverige:

Klyftorna i Sverige ökar mellan fattiga och rika. Andelen av Sveriges barn som växer upp i fattiga hem ökar i vissa kommuner enligt siffror för kommunerna i Sverige som Sveriges Radio låtit SCB ta fram. Rättare sagt, de har tagit fram siffror som visar på risken för barn att växa upp i fattigdom ökar i vissa kommuner men inte i alla, vilket inte riktigt är samma sak som fattigdom. En familj riskerar fattigdom om den har en inkomst som är lägre än 60 procent av medianinkomsten i Sverige. Som exempel betyder det att en ensamstående förälder med ett barn tjänar under cirka 14 000 kronor i månaden. Ser man till alla landets alla kommuner sammantaget så är barnfattigdomen relativt oförändrad sedan 2005. Men risken för barnfattigdom har ökat i 187 kommuner och bara minskat i 101.

Läs också:
Ökande barnfattigdom
Barnfattigdomen ökar i takt med ökande klassklyftor
Har Rosengård de fattigaste barnen?
Några av den rika världens fattigaste barn finns i Sverige
Fattiga barn finns
Janne Josefssons klassförakt

Intressant?
Bloggat: Röda Malmö, Roger Jönsson,
Borgarmedia: GP1, 2, 3, 4, 5, SVD1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, HD, AB1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements