Global ekonomi – global demokrati

På spaning efter politikenBoktips
På spaning efter politiken
Zygmunt Bauman
Daidalos

Global ekonomi – global demokrati

Sociologiprofessorn Zygmunt Bauman är ett måste i samtidsdebatten. Det har lilla Göteborgsförlaget Daidalos förtjänstfullt insett.

För ganska många år sedan gav de ut klassikern Auschwitz och det moderna samhället. Där avslöjar Bauman myten om människan som vilde täckt av skör civilisatorisk fernissa. Det är tvärtom modernitetens anonymisering och utspridda ansvar som ligger bakom typ förintelsen, argumenterar han.

Boken Arbete, konsumtion och den nya fattigdomen påvisar övergången från ett samhälle fixerat vid kollektiv produktion och identitet, till ett präglat av individuell konsumtion och identitet. I processen förvandlas arbetarklassens (ibland nyttiga) arbetslösa reservarmé till värdelös underklass av ”otillräckliga konsumenter”. Detta att de fattiga inte längre behövs ligger bakom välfärdssamhällets fall, menar Bauman.

En lösning han för fram på problemet med senkapitalismens ”onödiga människor” är ett slags medborgarlön. Det är ett förslag som återkommer i debattboken På spaning efter politiken. En fast lön till alla skulle ge medborgarna det självförtroende de behöver för att kollektivt kunna bekämpa marknadsglobaliseringens hot mot politisk demokrati och individuell frihet.

Som många andra anklagar Bauman den nyliberala världskapitalismen för att slå sönder nations- klass- och gruppgemenskaper. Därmed blir också det nya kosmopolitiska klassamhället indirekt ansvarigt för desperata människors motreaktioner i form av främlingsfientlighet, aggressiv nationalism och rasism. Upplösningen av staten/republiken skapar renässans för (den etniska) nationen.

För att återuppbygga samhället menar Bauman att vi måste återfinna vägar till en offentlig demokratisk diskussion där vanligt folks problem kan transformeras till alternativa politiska lösningar på dagens globala samhällskris.

Demokratin/republiken/staten måste återta makten över kapitalet. Därför måste demokratin bli internationell.

Hans Norebrink

Läs mer: Google, Ågren,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Köp boken på Bokus

Advertisements