Lund: Kampen fortsätter på SUS

Löneupprop, studentstrejk och uppsägningar

Under hösten och vintern har Skånes Universitetssjukhus SUS skakats av nedskärningar. Det har lett till anställningsstopp, operationer som blivit avbrutna och även dödsfall. En mängd protester från olika delar av samhället, både innanför och utanför SUS har avlöst varandra till följd av detta. Vårdstudenternas löneupprop har hållit flera demonstrationer med kravet att varje sjuksköterska ska ha en ingångslön på 24 000.

Löneupproret har uppgett att kraven på högre ingångslön har fått genomslag norröver i landet medan SUS fortfarande vägrar. Som tagits upp i flera tal av löneuppropet så är ekar argumenten om ”individuell lönesättning” tomt när den individuella lönesättningen alltid är samma för sjuksköterskorna. Alltså, kollektivavtalets lägsta nivå tillämpas kollektivt på alla sjuksköterskor vid SUS.

Den mer defensiva kampen kring sjukhuset har rört sig över en mängd manifestationer och protester från  vänstergrupper till PRO. Läkarstudenter har föreslagit en dygnsstrejk för sin kår där de uteblir från alla studier under en dag. Även de blir drabbade av nedskärningarna genom minskad tid för undervisning på universitetssjukhuset. Samtidigt har 34 av 45 sjuksköterskor på Barnintensiven SUS sagt upp sig i protest.

Kampen om SUS har framförallt skett vid sidan av de etablerade facken och organisationerna. Vårdförbundet har varit avvaktande gentemot löneuppropet och sjuksköterskornas uppsägning. Kåren är även den tveksam till strejken. Självorganisering som såväl flykt som utomfacklig lönekamp är de centrala delarna i konflikten.

Motkraft/Svensson

Intressant?
Bloggat: Röda Malmö,
I media om SUS: Skanskan1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements