Volvo investerar i Kina

Dongfeng (DFM)AB Volvo, världens tredje största lastbilstillverkare vill bli större. Företaget investerar i Kina genom att köpa 45% i det stora bilföretaget Dongfeng Motors (DFM, DFG) avknoppade lastbilsbolag Dongfeng Commercial Vehicles (DFCV):

Volvokoncernen betalar 5,6 miljarder kinesiska yuan för 45 procent av aktierna för det nybildade dotterbolaget Dongfeng Commercial Vehicles (DFCV) som i dag ägs av kinesiska fordonstillverkaren Dongfeng (DFG).

DFG fortsätter äga 55 procent i DFCV.

DFCV innehåller huvuddelen av DFG:s verksamhet inom tunga och medeltunga lastbilar.

Hade DFCV funnits 2011 skulle bolagets ha sålt för 39 miljarder kinesiska yuan och haft en rörelsevinst på 1,2 miljarder. Under de tre första kvartalen i fjol hade bolaget omsatt 22 miljarder yuan och haft en vinst på 300 miljoner.

DFCV:s marknadsandel i Kina är 16,1 procent på tunga lastbilar och 15,7 procent på medeltunga. Bolaget har 28 000 anställda.

DFG:s huvudkontor ligger i staden Wuhan i Hubei-provinsen. Lastbilsverksamheten är koncentrerad till staden Shiyan, också i Hubei, där även tillverkning sker.

Dongfeng är statligt ägt och har många olika samarbeten (joint ventures) med icke-kinesiska bil- och bildelsföretag som exempelvis Cummins Engine, Dana Corp, Honda, Kia, Nissan (Dong Feng Motors, DFL), UD Trucks i bolaget DND (UD Trucks är dotterbolag till AB Volvo, var tidigare Nissan Diesel), PSA Peugeot-Citroen och det taiwanesiska bolaget Yulon. Innan avknoppningen av DFCV hade Dongfeng omkring 106 000 anställda.

Affären med Dongfeng följer på en nyligen träffad överenskommelsen mellan DFG och Nissan Motors. En affär där DFG förvärvade verksamheten inom medeltunga och tunga kommersiella fordon från det gemensamt ägda DFL (samägt av DFG och Nissan Motors). Huvuddelen av den återköpta verksamheten inom kommersiella fordon kommer att inkluderas det nya bolaget Dongfeng Commercial Vehicles (DFCV).  Det sedan tidigare av Volvo delägda bolaget DND ska ingå i det nya lastbilsbolaget DFCV.

Med 180 000 sålda fordon under 2011 är Volvokoncernen världens tredje största tillverkare av tunga lastbilar. Dongfeng var världens näst största tillverkare av tunga lastbilar under 2011, med en total försäljning av 186 000 lastbilar, varav uppskattningsvis 142 000 lastbilar producerades inom den del av företaget som kommer att ingå i DFCV. På den kinesiska marknaden så blir DFCV det näst största företaget vad det gäller tunga lastbilar och störst när det gäller medeltunga lastbilar.

DFCV:s ledning kommer att bestå av åtta ledamöter. Volvokoncernen kommer att nominera fyra av ledningsgruppens åtta medlemmar och DFG de resterande fyra. Dongfeng kommer att nominera bolagets verkställande direktör medan Volvo ansvarar för att nominera bolagets finanschef. DFCV:s styrelse ska bestå av sju ledamöter, varav Volvo förfogar över tre platser och DFG över fyra.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements