Jobbreform gick som arbetsgivarna ville

Jobbreform slog fel skriver DN. Men det är fel. Den så kallade jobbreformen med i praktiken fri arbetskraftsinvandring har gått precis så som arbetsgivarna ville. De har fått tillgång till låglönearbetskraft och kan utnyttja folk. Precis som de förväntade sig. Att regeringen och andra motiverade kontrareformen med att svenska arbetsgivare nu lättare skulle få tag på folk til bristyrken var bara ett sätt att vilseled opinionen. Snicksnack helt enkelt. Skitsnack.

Syftet var hela tiden att möjliggöra låglönedumpning. Det har nämligen aldrig varit svårt för arbetsgivare att få tillstånd till invandring för högutbildad arbetskraft.  Arbetskraftsinvandringen till Sverige har skjutit i höjden och står idag för huvuddelen av invandringen. Och handlar om svarta löner, låga löner, låglönearbetskraft, lönedumpning och utnyttjande av fattiga:

När migrationsminister Tobias Billström den 15 december 2008 sjösatte reformen som förenklade utomeuropeisk arbetskraftsinvandring gick argumenten ut på att Sverige behövde importera specialister till bristyrken. Men samtidigt togs prövningen mot arbetsmarknadens behov bort. Arbetsgivare i alla branscher avgör nu själva om de anser sig behöva rekrytera utanför EU:s gränser.

Migrationsverkets statistik visar att runt 65 procent av de hittills beviljade tillstånden gällt LO-jobb, främst inom städ, restaurang och bygg. Detta trots att arbetslösheten inom restaurangbranschen i dag är nära 10 procent heltidsarbetslösa, plus lika många i åtgärder.

[…]

I flera yrken där Sverige däremot skriker efter specialistarbetskraft har desto färre kommit: I fjol beviljades ett enda tillstånd ”sjuksköterskor med särskild kompetens och barnmorskor” och två till biomedicinska analytiker.

Thord Ingesson, utredare på LO, leder sedan ett par år en omfattande granskning av lagens effekter. Han har sin uppfattning klar:

– Många arbetsgivare söker låga kostnader och underdånig arbetskraft, inte unik kompetens.

Nya siffror som LO låtit SCB ta fram bekräftar att en av sex arbetskraftsinvandrare som folkbokfört sig i Sverige efter ett år helt saknar deklarerad inkomst. And­ra har haft lägre vita inkomster än den lön som angivits till Migrationsverket.

Arbetsmarknadsforskaren Olof Åslund på Statens institut för arbetsmarknadsutvärdering, IFAU, varnade redan 2007 i ett remissvar till regeringen för att ökad rekrytering från tredje land rimligen delvis måste ses som ett försök att hålla tillbaka svenska löner och arbetsvillkor.

Hela den borgerliga regeringens kontrareform är negativ för Sverige, framförallt för arbetarklassen i landet. Den har lett till ökad arbetslöshet, lägre löner, sämre arbetsvillkor osv. Saker som också får konsekvenser för hälsa och välbefinnande. Det är dags för reform. Arbetskraftsinvandring måste prövas mot arbetsmarknadens behov och fackföreningar måste få vetorätt mot anställning av arbetskraft från andra länder såväl som mot bemanningsföretag. Öppna gränser med socialt ansvar är lösningen för att minska klyftor, bevara humaniteten och möjliggöra att folk flyttar mellan länder.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements