Vårdleaks: Historierna om den vinstdrivna vanvården

Vårdleaks

Vårdleaks berättar om vården inifrån, för världen utanför.

Om du vet om något galet där du jobbar inom vården eller något som kanske tom hotar patienters välbefinnade i den svenska sjukvården – läck det till Vårdleaks! Hjälp till med att belysa den svenska vårdens sjukdomstillstånd för att skapa debatt, opinion och förändring!

Vårdleaks är hemsidan som berättar om de historier som sällan når allmänheten. Här ska anställda, patienter och anhöriga kunna berätta historier om när något gått snett och där orsaken är privatiseringar, jakt på vinst, nedskärningar, ersättningssystem och annat som springer ur den nedmontering av välfärden som skett under senaste decennierna.

Dagens vårdpolitik med nedskärningar, privat vård och omfattande omorganiseringar innebär hotad patientsäkerhet. De som ytterst drabbas är sjuka människor, och sjuka människor har en svagare röst i samhället. Problemet berör dock inte bara de sjuka, det handlar om alla medborgares trygghet. För att ställa de politiker till svars som bär ansvaret för vårdslakten behöver vi svart på vitt ha konkreta exempel på de omedelbara konsekvenserna för en enskild individ.

Inom sjukvården uppmanas vårdpersonal att ta upp kritiken internt, eftersom hotad patientsäkerhet i allra högsta grad berör folk utanför personalkretsen är detta en djupt odemokratisk hållning från ledningens sida. Tvärtom borde alla vittna inför allmänheten. Berätta för alla.

Har du som vårdarbetare eller patient upplevt eller iakttagit exempel på negativa konskevenser till följd av privatisering i vårdsituationer? Dela med dig! Det kan handla om konkreta situationer som du eller någon annan upplevt personligen eller om mer övergripande strukturella missförhållanden som du noterat.

Vården var inte perfekt innan nedmonteringen av den offentligt ägda välfärden började, men utvecklingen har gett upphov till nya orättvisor, oegentligheter och onödigt lidande vilket bör synliggöras.

Sökta historier är därför sådana vars tydliga orsak är borgerlig politik i allmänhet och de senaste årens privatiseringsrörelse i synnerhet. (För att till fullo bibehålla patientsekretess kan du, om du vill, gärna använda fiktiva ortsnamn som ”Storstaden”, X-köping” eller ”Byn”, och om personer skriva exempelvis ”Äldre person”, ”Tonåring” eller bara ”Patient”.)

Vill du komma i kontakt med Vårdleaks? Mejla vardleaks(a)gmail.com. Eller använd kontaktformuläret på hemsidan.

Vårdleaks drivs i samarbete med föreningen Socialistiska Läkare.

Vårdleaks/Motkraft/Svensson

Intressant?
Bloggat: Röda Malmö, Röda Berget,
Borgarmedia: SVD, DN,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements