Arbetslösa har ingen a-kassa

En stor majoritet av de som är arbetslösa i dagens Sverige har ingen a-kassa. Dett beror framförallt på regeringens kontrareformer som gjort det allt sämre för arbetslösa, sjuka och andra fattiga. Den borgerliga regeringens arbetarfientliga politik har lett till att omkring 70% av alla arbetslösa idag står utan a-kassa:

I oktober förra året fick 28 procent av de drygt 760 000 arbetslösa eller deltidsarbetslösa ersättning baserad på a-kassan, alltså a-kassa eller aktivitetsstöd för dem i arbetsmarknadsåtgärder. Sex år tidigare var motsvarande andel 52 procent, visar en sammanställning som LO har gjort baserad på siffror från SCB.

LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson tror att utvecklingen blir dyr i längden.

– Det här är en socialbidragsbomb ute i kommunerna om vi inte rättar till problemet. Till syvende och sist kan vi inte låta människor svälta så det här kan mycket väl hamna i kommunernas knä, det är en allvarlig situation för Sverige, säger han.

Den höga arbetslösheten och svårigheten för unga att ens komma in på arbetsmarknaden är också bidragande orsaker till att så många saknar a-kassa. Den höga kostnaden att vara med i facket och a-kassan en annan (också ett resultat av regeringens arbetarfientliga kontrareformer).

Läs också: Fri arbetskraftsinvandring ger lönedumpning

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements