Rysslands ”särväg”

Den ryska tidenBoktips
Den ryska tiden…
Marshall T. Poe
SNS förlag
ISBN 978-91-86949-05-1

Rysslands ”särväg”

För inte så länge sen läste jag ”Kommunismens svarta bok” som för mig blev den slutliga bekräftelsen på att ordet ”kommunism” (ett vackert ideal) är förbrukat på grund av allt blod som spillts i dess namn. Men kommunisterna var inte ensamma ansvariga för Sovjetstaten menar den amerikanska författaren Marshall Poe i sin korta, kunniga, lättlästa, ironiska och humoristiska ”Den ryska tiden i världshistorien”.

Leninismen-stalinismen byggde vidare på en 500-årig rysk tradition av starka stater. Det var en framgångsrik tradition på så sätt att Ryssland var den enda makten i världen som lyckades försvara sig mot den västeuropeiska imperialistiska erövringen av resten av jorden. Den enhetliga ryska statscentralismen blev den enda icke-västliga vägen till ett modernt samhälle. En brutal väg, ja, säger Poe. Men likväl en relativt framgångsrik väg. Dock inte lika framgångsrik som västkapitalismen och därför gick systemet under.

Poes tes känns trovärdig. Och jag instämmer också i hans allmänna syn på den mänskliga historien; I botten allmänmänskliga drivkrafter till makt, resurser och överlevnad (biologi), ovanpå det traditionernas svårföränderliga tröghet (kultur), och överst individers och kollektivs intressen, identiteter och idéer (politik).

Hans Norebrink

Läs mer: Fria, Google, HT, SNS, SVD, SE Nilsson,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Köp boken på Bokus

Köp boken hos Adlibris

Advertisements