Rysk historiebok förklarar Sovjet

Ryssland-180x267Boknytt
Ryssland – folk och imperium
Geoffrey Hosking
Historiska media
ISBN 978-91-89442-29-0

Rysk historiebok förklarar Sovjet

”Ryssland – folk och imperium 1552-1917” är en ganska lättläst tegelsten som ger den historiska bakgrunden till den speciella sovjetiska form av socialism som senare följde. Författaren menar att imperiebyggandet under tsaren (och senare Lenin-Stalin) var utvecklingsfientligt då det hindrade uppkomsten av en stabil och enad nationalstat. För en ”stark nationell identitet” (medborgerlig-etnisk) är det bästa sättet att åstadkomma ”en legitim statsmakt och högre grad av social sammanhållning”.

Hans Norebrink

Läs mer: SVD, Captus, PH, Axess,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements