För dyrt att ta betalt i kollektivtrafiken?

Del 2 av 2 i serien Avgiftsfri kollektivtrafik

Avgiftsfri kollektivtrafik

Spärrvakter, väktare, kontrollanter och poliser. Spärrar, biljettsystem och köer. Allt kostar. Mycket pengar. Avgiftsfinansierad kollektivtrafik är ineffektiv och innebär ett enormt resursslöseri. Med avgiftsfri kollektivtrafik skulle resenärerna kunna kliva på bussen genom alla dörrar, spärrvakterna och kontrollanterna skulle kunna fortbilda sig till tunnelbaneförare och trivselvärdar och vi skulle kunna köpa in fler pendeltåg istället för krångliga biljettsystem. Planka.nu har gjort en rapport som situationen i Stockholm, Till varje pris? Grunderna i denna redovisas nedan.

Ett stort antal europeiska storstäder har öppna spärrlinjer i kollektivtrafiken. I städer som Berlin, Helsingfors, Oslo, Wien och Göteborg sätter kollektivtrafikoperatörerna resenärerna i centrum för sin verksamhet. Detta även om man inte har avgiftsfri kollektivtrafik. I Stockholm spenderar de ansvariga politikerna hundratals miljoner kronor varje år på att bygga större, fulare och dyrare spärrar samt placera ut skräckinjagande väktare på allt fler platser i kollektivtrafiken. Detta måste få ett slut.

  • Spärrarna i SL-trafiken kostar minst 69 miljoner kronor om året. Dessutom upptar de mer än 2 700 kvadratmeter värdefullt stationsutrymme. Detta utrymme skulle kunna exploateras kommersiellt eller användas till konstutställningar och större personalutrymmen.
  • Anställda i SL-trafiken behöver inte bli av med sina jobb vid övergången till öppna spärrlinjer. Däremot existerar det idag ett stort antal meningslösa arbetsuppgifter i SL-trafiken som exempelvis betalvärdar och onödigt mycket spärrpersonal på varje station. Dessa personer kan istället jobba som till exempel tågvärdar eller busschaufförer. För närvarande spenderar SL minst 156 miljoner kronor om året på meningslösa arbeten, istället för att öka servicen för resenärerna och kollektivtrafikens attraktivitet.
  • Köer minskar kollektivtrafikens attraktivitet. Planka.nu har mätt köer på stomlinje 4 och Centralen. 35 procent av körtiden för stomlinje 4 består av stopp vid hållplats. På Centralen får den genomsnittlige resenären utan månadskort köa 46 sekunder, vilket innebär samhällsekonomiska förluster på 23 miljoner kronor per år. Bara på Centralen!
  • Våld och hot är ett stort problem både för resenärer och personal i SL-trafiken. Nästan allt våld mot personal är relaterat till biljettvisering, och en stor del av våldet som riktas mot resenärer står SL:s betalvärdar för. Med öppna spärrlinjer kommer allt detta våld att försvinna.
  • Trots att SL satsar hundratals miljoner kronor om året så minskar inte plankningen. Det finns en enkel förklaring till detta: plankningen har ekonomiska orsaker. Vill SL minska plankningen bör de sänka sina priser, vill de få bort den helt bör de införa avgiftsfri kollektivtrafik. Plankningen skulle inte öka med öppna spärrlinjer, detta styrks av alla försök med öppna spärrlinjer som ägt rum i andra städer.
  • Stockholm har som mål att vara världens mest tillgängliga huvudstad år 2010. Vem som helst förstår att SL inte direkt hjälper till i detta arbete genom att installera enorma spärrsystem på alla sina stationer. EU-projektet PTaccess lyfter på flera plan fram kollektivtrafiken i Berlin ? med öppna spärrlinjer ? som ett föredöme i arbetet för en tillgänglig kollektivtrafik.
  • Planka.nu genomförde en resenärsundersökning på Liljeholmens kombinerade buss- och tunnelbanestation. Det är en unik plats i SL-trafiken som på ett föredömligt sätt visar de öppna spärrlinjernas fördelar. 94 procent av de tillfrågade upplevde lösningen på Liljeholmen positivt eller mycket positivt. 82 procent ansåg att en liknande lösning vore att föredra vid andra knutpunkter som Slussen och Gullmarsplan.

Stockholm är inte bara ”The Capital of Scandinavia”, som våra politiker så fint uttrycker det. Stockholm är även den enda huvudstaden i Skandinavien med ett slutet spärrsystem. Kanske kan rapporten från planka.nu bidra till att detta förhållande ändras.

Svensson/Planka.nu

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Series Navigation<< Avgiftsfri kollektivtrafik
Advertisements