Polisstat – nej tack!

Upprop mot REVA

Ska våra städer förvandlas till en plats för jakt på människor vars enda brott är avsaknad av gällande ID-handlingar?

Ska svensk polis bedriva denna jakt efter kriterier som ”utländskt utseende” och därmed få mandat för att agera strukturellt rasistiskt? Ska svensk polis med hjälp av svepskäl för accepterat polisiärt arbete, och på EU:s och svenska regeringens direktiv, bedriva spaning på rasistiska grunder och kräva legitimering – utan att kriminella handlingar begåtts? Nej, säger vi.

Vi kräver att det tillsätts en oberoende parlamentarisk kommission som granskar huruvida polisens metoder inom projekt REVA är lagliga samt förenliga med svenska och internationella asylregler och FN:s konventioner om mänskliga rättigheter. Även konsekvenserna måste beaktas. Används svenska skattemedel för att påskynda införandet av en polisstat och för att etablera en alltmer inhuman människosyn som strider mot svenska och internationella lagar och överenskommelser?

Tills dessa frågor granskats och fått tydliga svar kräver vi att projekt REVA upphör.

Läs hela uppropet: Dagens Seglora, Aftonbladet,

Skriv på uppropet.

Intressant?
Bloggat: Röda Malmö, UV,
Borgarmedia: SVD1, 2, AB1, 2, 3, HD,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements
 • cyberjew

  Jag gör den reflektionen när jag läser den debatt som
  flammat upp om polisens arbete med/mot ”illegal” invandring. De har
  givetvis mitt stöd då ett i laglig ordning fattat beslut om avvisning
  ovillkorligen ska verkställas. Detta borde det inte råda några motsättningar om
  då vi i svensk lag i detta fall anslutit oss till Schengenfördraget.

   

  Den tveksamhet jag möjligen har inför hur detta
  ”uppdrag” genomförs är att det finns en uppenbar risk för
  ”etnisk profilering” vid utförandet. Alltså att personer med ett, ska
  vi kalla det ”osvenskt” utseende är de som kontrollerna uteslutande
  riktas mot. Tyvärr har det ju framkommit fall där svenskar i andra eller t o m
  tredje generationen kontrollerats av polisen p g a sitt utseende. Ett mig
  närliggande exempel är en arbetskamrat, adopterad som spädbarn från Columbia,
  som upplevde sig djup kränkt av polisens kontroll. Speciellt som hon vid
  kontrollen, som dessutom skedde utanför spärrarna, på stående fot delgavs
  misstanken om att uppehålla sig i landet illegalt. Incidenten, som förövrigt
  har anmälts som felaktig myndighetsutövning, bevittnades på nära håll av mig
  personligen och kan inte tolkas på annat sätt än att hon
  ”selekterades” p g a sitt utseende.

   

  En annan reflektion jag gör är att jag vid motsvarande
  kontroll  skulle ställas inför betydande
  problem. Utöver en kombinerad tjänstelegitimation/behörighetskort (som för
  övrigt inte får föras från arbetsplatsen utom vid tjänsteärenden) har jag
  endast ett inom kort utgånget pass liggande i en låda i hemmet. I vardagslag skulle
  jag alltså i princip kunna betraktas som ”papperslös” då jag inte har
  några handlingar som styrker min identitet i strid med Schengenfördraget. Nu är
  väl risken obefintlig för att jag skulle, med utgångspunkt i ”etnisk
  selektion”, utsättas för kontroll med mitt högst ”svenska”
  utseende (lång och blond). Men kontroll av mitt etniska ursprung skulle ändå
  visa att jag är åttonde generationens invandrare och dessutom med rötter i MENA
  (ja Israel räknas faktiskt dit). Min kära syster, förövrigt arbetande inom
  stockholmspolisen, är dock inte utseendemässigt lika ”lyckligt
  lottad” och har vid ett flertal tillfällen utsatts för rasistiska
  tillmälen. (Och vår far fick under sin uppväxt på 30-talet utstå många
  rasistiska och antisemitiska glåpord och tillmälen av såväl myndightetspersoner
  som ”vanliga svenskar”).    

  • Debatten handlar om polisens metoder. Metoder som är djupt problematiska och i min mening rasistiska.

 • Pingback: Stockholm: Demonstration mot utvisningar och REVA | Svensson()

 • Pingback: Köttcirkusen - bara journalister bryr sig | Svensson()