Bra med färre personer i fängelse

Sen lång tid tillbaka minskar den totala brottsligheten, i Sverige såväl som i resten av västvärlden. Vissa typer av anmälningar för brott ökar, i Sverige beror detta främst på ändrad lagstiftning och ökad anmälningsbenägenhet. Andra typer av brott minskar. Resultatet av en minskad brottslighet borde rimligen vara att färre människor hamnar i fängelse. Tydligen är det också fallet. Att färre sitter i fängelse är alltså ett tecken på en bra och positiv utveckling i samhället.

Den andara aspekten av det hela berör nyttan med att sitta i fängelse. Att sitta i fängelse är inte bra för någon. Det finns få eller inga belägg för att fängelsestraff och fängelsevistelse gör någon människa bättre. Det finns en del äldre undersökningar som däremot visar det motsatta. Det är bättre att låt bli att döma ungdomar till fängelse än att  göra det. Detta om vi vill minska brottsligheten på sikt och ge människor som begått brott en bättre chans att komma tillbaks till ett laglydigt liv i samhället.

Fängelsestraff gör alltså ingen människa bättre och det minskar inte brottsligheten på sikt. Däremot förhindrar det eventuellt att den som sitter i fängelse begår brott under den tid han sitter där (men även detta är i många fall mycket tveksamt). En viss minskning av brottsligheten på kort sikt kan dock förmodligen uppnås med långa fängelsestraff. Men det är en dyr åtgärd utan långsiktiga resultat för samhället.

Sammantaget är alltså det faktum att färre sitter i fängelse en bra sak för samhället.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements