Nej till vinster i välfärden

Katalys förslag ett stort steg i rätt riktning!

På LO-kongressen i maj 2012 led styrelsen ett överraskande nederlag när en motion från Handels om en ”non-profitprincip” i välfärden röstades igenom av ombuden. Därefter tillsattes en utredning vars uppgift sades vara att ”analysera hur kongressbeslutet skulle tillämpas”. I mitten av januari kom så ett beslut från LO-ledningen i frågan, ett beslut som i realiteten visade sig köra över den medlemsopinion som kongressombuden artikulerat. Nu handlade det inte inte längre om någon non-profit princip utan istället om en ”vinstbegränsning”.

En avgörande fråga i LO-ledningens koncept är att kommuner ska kunna få göra undantag från principen om att vinstdrivande bolag inte ska få verka i välfärden (se Internationalen 4/13). Redan idag har exempelvis 171 av Sveriges 290 kommuner infört – eller beslutat om att införa – den Lag Om Valfrihet (LOV) som ger vinstdrivande bolag fritt fram för att verka inom vård- och omsorgssektorn och redan idag kan friskolorna räknas till en bra bit över tusen. Privatiseringen av välfärden har i Sverige gått mycket långt och vem tror att resursstarka privata bolag som Attendo och Carema, med detta ”kommunala undantag” som en öppning, inte i hög grad kommer att finnas kvar i välfärden? Åtminstone borgerligt styrda kommuner att utnyttja detta undantag.

Det som varit allra mest deprimerande är dock att det varit så kvavt tyst i debatten efter LO-ledningens beslut, men då inte från högerhåll. Svenskt Näringsliv har gått ut och hävdat att LO nu hemfallit till planekonomi, och att det här är det största hotet mot det fria näringslivet sedan 1970-talet och löntagarfondernas dagar. Däremot har nästan ingen från andra hållet ordentligt kritiserat LO-ledningen, trots att man kört över ett kongressbeslut och 1,5 miljoner medlemmar.

Den gångna veckan har det dock kommit ett förslag som kan vitalisera debatten och ge vinstmotståndet en vitamininjektion. Det är Katalys, ett institut för facklig idéutveckling, som tydliggör att LO-ledningens tanke om ett kommunalt undantag gör att vinstläckaget från den sociala välfärden kommer att fortsätta. Istället föreslår man att en stopplag för vinstdrivande verksamhetsformer inom vård, skola och omsorg införs. För att under ordnade former återta det som nu drivs i privat regi till det gemensamma förespråkar man att en statlig välfärdskommission inrättas (DN-debatt 18/2).

Institutet Katalys bildades vid årsskiftet. Med fem LO-förbund – Seko, Byggnads, Målarna, Elektrikerna och Fastighets – som initiativtagare har man en stark förankring inom arbetarrörelsen och med Daniel Suhonen som institutets chef en driven debattör. Vi kan bara hoppas att Katalys förslag ger vinstmotståndet råg i ryggen, och att det får starkt genomslag på den socialdemokratiska kongressen 3-7 april.

Internationalen (ursprungligen en ledare i Internationalen)

Intressant?
Mer: Internationalen, Röda Malmö,
Borgarmedia: DN1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10SVD1, 2, 3, 4, 5,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements