Svenska muslimer och islamofobi

Nätverket svenska muslimer i samarbete har idag släppt en rapport om diskriminering av muslimer i Sverige. Avsikten med rapporten är att den ska skickas till FN:s kommitté för avskaffande av rasdiskriminering.  Kommittén menar att det allvarligaste problemet är den svenska regeringens och polisens övergrepp i samband med det så kallade ”kriget mot terrorn”:

Många av de mest flagranta brotten mot svenska muslimers mänskliga rättigheter har skett inom ramen för det så kallade Kriget mot terrorismen. Av 26 kända frihetsberövanden i enlighet med den nya terrorbrottslagstiftningen har samtliga drabbade varit muslimer, men trots alla gripanden har åklagaren endast lyckats få till två fällande domar. Den låga andelen fällande domar gör att man kan ifrågasätta rättssäkerheten i förfarandena och om terrorismbrottslagen är en ”raslag” riktad enbart mot muslimer.

På denna punkt håller jag helt med. Terroristjakten har en kraftigt rasistisk slagsida. Vidare påpekar man att muslimer, kanske egentligen folk som tros vara muslimer, ofta utsätt för olika typer av kränkande behandling:

Enligt Forum för levande historia uppger en fjärdedel av unga svenska muslimer att de någon gång utsatts för övergrepp. Kvinnor är måltavlor för den större delen av de antimuslimska attackerna och attackeras både verbalt och fysiskt, bland annat genom att människor försöker slita av deras huvuddukar. En studie från 2010 visade att 40 procent av de muslimska samfunden utsatts för någon form av illegalt motstånd mot sin verksamhet, ofta i form av skadegörelse, men även genom hot och misshandel mot församlingsmedlemmar.

Även detta är helt klart ett resultat av rasism och rasistiska fördomar i den svenska befolkningen. Till slut pekar man också på den låga förvärvsfrekvensen bland invandrare från Mellanöstern och Afrika. Det är dock inte alls säkert att detta är ett resultat av en rasistisk praktik hos arbetsgivare. De senast ankommande invandrarna har alltid låg förvärvsfrekvens och i en tid när det är hög arbetslöshet som idag blir den ännu lägre. Av naturliga skäl har också flyktingar lägre förvärvsfrekvens än andra invandrare. Men sannolikt finns det en del rasism bakom siffrorna också.

Nätverket föreslår också en lång rad åtgärder för att komma tillrätta med en del av problemen. Dessa ska jag återkomma till. Under tiden kan ni läsa också dessa inlägg:

Intressant?
Mer: Ung Vänster, Dagen, SR, HD, SVD1, 2, 3,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements

Kommentarer inaktiverade.