Sverige – inte fattigast men inte heller friskast

De riktigt fattiga i Sverige är få, sett ur ett europeiskt perspektiv. Sverige och de andra nordiska länderna har minst andel riktigt fattiga i Europa. I andra änden av skalan finns länder som Bulgarien och Rumänien på Balkan samt Litauen och Lettland i Baltikum. Därför är det inte så konstigt att människor från Rumänien och Bulgarien kommer hit för att tigga. Det ger sannolikt ett betydligt bättre liv än att stanna kvar där ner på Balkan.

Flera av länderna med flest fattiga är sådan länder där nyliberala besparingsreformer genomförts som exempelvis Grekland och Lettland.  Ett land som i likhet med de länderna hamnade i en extrem kris var Island. Där lät man bankerna gå i konkurs istället för att rädda dem, där vägrade man betala bankernas skulder med statliga pengar. Där genomförde man inge nyliberala besparingsprogram. Island har mycket liten andel fattiga precis som Sverige.

Samtidigt som Sverige inte har så stor andel riktigt fattiga så blir vår hälsa dock sämre. Sverige har tidigare varit i en klass för sig när det gällde hälsa, men nu har andra länder kommit i fatt. En del har till och med gått om. Kanske är detta ett första litet tecken på en allvarlig utveckling som kommer. Med ökande fattigdom. För i inget annat land ökar klyftorna så fort och så kraftigt som Sverige.

Intressant?
Mer: Moberg, Badlands, Lasse,
Borgarmedia: SVD12AB123, 4,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements