Hårda straff i kokainhärva

Jonas Oredsson dömdes till 18 års fängelse som varande huvudman i en större kokainhärva som började rullas upp när en svensk man, en lärare från Göteborg, greps i Västindien med segelbåten fullastad med kokain.

Tingsrätten har funnit att Jonas Oredsson och den 56-årige ensamseglaren gjort sig skyldiga till bl.a. tre fullbordade grova narkotikabrott, år 2006, år 2008 och år 2010. I det första fallet har de anskaffat, förvärvat och överlåtit narkotika till ett värde av minst 35 miljoner kr. I det andra fallet kokain till ett värde av åtminstone 75 miljoner kr. År 2010 greps ”ensamseglaren” på Karibiska havet av franska tulltjänstemän. I segelbåten påträffades drygt 1,2 ton kokain till ett uppskattat värde av drygt 1 miljard kr ”på gatan”.

Tingsrätten dömde också huvudmannen och ”ensamseglaren” samt ytterligare två män, idag 30 respektive 33 år gamla, för försök till grovt narkotikabrott respektive medhjälp till försök till grovt narkotikabrott år 2009 avseende drygt 700 kg kokain.

Vidare ansåg tingrsätten att en moster till huvudmannen, 50 år gammal, för huvudmannens räkning investerat den kontanta vinningen från narkotikahanteringen i olika objekt bl.a. genom att föra in stora summor i en schweizisk trust och förvärva aktier i ett svenskt bolag (penningtvätt). Hon har dömts för bl.a. grovt penninghäleri avseende drygt 44 miljoner kr. Det är visat att hon hanterat ytterligare drygt 40 miljoner för investeringar i objekt i Spanien. Detta omfattas dock inte av denna dom eftersom den hanteringen är föremål för en förundersökning i Spanien.

Ytterligare två personer, mosterns sambo och huvudmannens mamma, har dömts för grovt penninghäleri. Tingsrätten har friat en kvinnlig bekant till ”ensamseglaren” för inblandning i narkotikabrottet år 2010.

Med hänsyn till narkotikabrottslighetens exceptionella omfattning har tingsrätten dömt ”ensamseglaren” till 14 års fängelse som i princip utgör det maximalt högsta fängelsestraffet som kan dömas ut vid flerfaldig brottslighet om straffmaximum för brottet är fängelse tio år, vilket är fallet beträffande grovt narkotikabrott.

Jonas Oredsson har dömts till fängelse 18 år. Tingsrätten har därvid tillämpat en speciell straffskärpningsregel som innebär att tidigare särskilt allvarlig brottslighet kan få genomslag på det straff som ska dömas ut. Han har en grovt kriminell bakgrund som bl.a. omfattar flera fall av grova rån.

Huvudmannens moster har dömts till fängelse 5 år och sex månader. Hennes sambo har dömts till fängelse ett år och sex månader.

Den 30-åriga ”koordinatorn” vid försöksbrottet år 2009 har dömts till fängelse 8 år, den 33-åriga medhjälparen till fängelse ett år.

Huvudmannens mamma har dömts till villkorlig dom i förening med böter.

Tingsrätten har också beslutat att beslagta ägodelar och egendomar till  ett värde av 50 miljoner kr från Oredsson, 5 miljoner kr från ensamseglaren och 2 miljoner kr från Oredssons moster.

Svensson/Domstolsverket

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements