Översjöiska territorier

Del 4 av 17 i serien Märkliga småländer

Det finns 14 områden på jorden som är så kallade översjöiska territorier till Storbritannien. Tio av dessa har en vanlig befolkning. Ett har en förvisad befolkning, men är bebott av militärer, ett annat är ett militärt område på Cypern, två har en befolkning som i huvudsak består av forskare.

De bebodda områdena är (namn, antal invånare 2010):

Anguilla, 14 000
Bermuda, 67 000
Brittiska Jungfruöarna, 24 000
Caymanöarna, 48 000
Falklandsöarna, 3 000
Gibraltar, 28 000
Montserrat, 5 000
Pitcairnöarna, 50
St. Helena, 8 000
Turks & Caicosöarna, 22 000

Ett av de nämnda områdena, Gibraltar, är medlem i EU men inte en del av Storbritannien. Såväl Gibraltar som Falklandsöarna är omstridda områden där Spanien respektive Argentina anser att de tillhör dem. Falklandsöarna har det i dagarna varit en folkomröstning är invånarna har röstat för att fortsatt tillhöra Storbritannien. Innan 1981 var några av dessa områden kronkolonier eller delar av kronkolonier, en del var periodvis så kallade dominions.

De militära områdena är:

Akrotiri och Dhekelia, 14 000
British Indian Ocean Territory, 3 000

British Indian Ocean Territory (Chagos Islands) har befolkningen på den största ön Diego Garcia fördrivits på 1960- och 70-talen. Diego Garcia är idag en militärbas för USA och Storbritannien. Chagosöarna hörde till Mauritius innan det landet självständighet från Storbritannien år 1965. Storbritannien behöll Chagosöarna på grund av den fina djuphamnen och militärbasen.

De med forskarbefolkning är:

British Antarctic Territory, 50 (400 på sommaren)
Sydgeorgien, 90

Dessutom finns också ett antal områden med lite annan status, kronbesittningarna. De är självstyrande områden under den brittiska kronan, men inte en del av Storbritannien och inte delar av EU. Det handlar för det första om de brittiska kanalöarna:

Bailiwick of Jersey, 93 000
Bailiwick of Guernsey, 66 000

I Guernsey ingår också Alderney (2 400 invånare) och Sark (600) som båda har egna lagar självstyre i förhållande till Guernsey och  Storbritannien. I Alderneys fall har man också rätt till en egen utrikespolitik och försvar men har i praktiken överlåtit det på Guernsey som i sin tur överlåtit det på Storbritannien.

Vid sidan av Jersey och Guernsey är också Isle of Man med 85 000 invånare en kronbesittning. Parlamentet på Isle  of Man, Tynwald, är sannolikt världens äldsta kontinuerligt existerande parlament.

Utöver de länder som sitter ihop med Storbritannien men anses inte vara fullt självstyrande finns det ett stort antal före detta brittiska kolonier. En del är självständiga, en del är mycket stora länder och en del mycket små länder, andra tidigare små kolonier är idag delar av större länder osv. De skriver jag om i ett annat inlägg.

I denna samling småländer med tvivelaktig status och oklara förhållanden till världsamfundet och Storbritannien är många kända som skatteparadis. Det gäller framförallt Jersey, Guernsey, Gibraltar, Anguilla, Bermuda, Brittiska Jungfruöarna och Caymanöarna som alla är välkända skatteparadis.

Intressant?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Powered by Qumana

Series Navigation<< Märkliga småländer – icke självstyrande områdenLänder beroende av internationella traktat >>
Advertisements