Stoppa jakten på papperslösa

REVA är en förkortning som enligt polisen står för ”Rättssäkert och effektivt verkställighetsarbete”. Det är ett projekt som tillkommit för att underlätta för polisen att hitta och utvisa personer som uppehåller sig illegalt i landet. Problemet är att delar av arbetssättet inom projektet varken är rättsäkra eller effektiva. Något som vållat kraftiga protester. Tack vare den hårda kritiken har gränspolisens kontroller i tunnelbanan avbrutits. Det är ett steg i rätt riktning.  Men mer behöver göras.

Fortfarande kan papperslösa inte känna att de exempelvis kan söka vård, gå i skola eller fira gudstjänst utan att polisen när som helst kan göra ett ingripande. Att uppehålla sig illegalt i landet är brottsligt men för att polisen ska få kontrollera en person misstänkt för brott krävs att de har en skälig misstanke. Att basera denna misstanke enbart på att personen ser ”utländsk” ut är inte bara rasistiskt, det är fullkomligt rättsvidrigt.

Ett samhälle där människor med ett visst utseende per automatik misstänkliggörs är inte ett öppet, demokratiskt samhälle. Ett samhälle som skoningslöst jagar de redan utsatta och rättslösa är ett samhälle som är på väg mot något som vi för länge sedan trodde vi lämnat bakom oss.

Det krävs en ändring av lagstiftningen så att flyktingpolitiken kan bli mer human menar Vänsterpartiet Storstockholm som antagit ett uttalande i frågan. Vänsterpartiet menar att det inte ska vara tillåtet för polisen att söka papperslösa på skolor, sjukhus och i gudstjänstlokaler. Vidare vill man ändra utlänningslagen och dessutom ge uppehållstillstånd till alla vuxna som levt gömda i minst fyra år och till alla barn som ännu inte fått uppehållstillstånd fyra år efter att de ansökt om det.

Svensson/Vänsterpartiet Storstockholm

Intressant?
Borgarmedia: SVD, DN,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements