EU-invånare vill ha hållbar jordbrukspolitik – men det vill inte makthavarna

Traktor

EU-parlamentet har de gångna dagarna röstat om utformningen av EU:s jordbrukspolitik för de kommande sju åren. WWF uppmanar de svenska EU-parlamentarikerna att rösta för ett så förslag som är så bra som möjligt för miljön.

– Vi vill att EU-parlamentarikerna visar att man inte accepterar en jordbrukspolitik som går på tvärs mot vad unionens medborgare vill och fortsätta ge inkomststöd till markägande utan några krav på motprestationer, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF.

Omkring 72 000 EU-medborgare har under två veckor skrivit till sina förtroendevalda i EU parlamentet via en e-postkampanj med stöd av bland annat WWF och begärt en riktig reform av EU:s gemensamma jordbrukspolitik. De som skrivit under uppropet är oroliga över att de påstådda miljöförbättringar som föreslagits inom ramen för reformen riskerar att urvattnas. Det finns till och med risk för en situation där miljöambitionerna tar ett steg tillbaka. Det kan leda till ännu större tryck på jordbrukslandskapets förmåga att långsiktigt leverera ekosystemtjänster, som till exempel pollinering.

– Det är viktigt att våra svenska EU-parlamentariker röstar för att återinföra lagkrav som EU:s jordbruksutskott har försökt att ta bort. Även lantbruket måste följa de lagar som samhället satt upp, säger Jan Wärnbäck, jordbruksansvarig på WWF.

Det är hög tid att allmänhetens önskan om ett hållbart jordbruk som producerar livsmedel av hög kvalitet för framtida generationer utan att skada ekosystemen också genomförs i politiken. WWF har vid upprepade tillfällen fått bekräftat att Europas medborgare står bakom WWF :s syn på att skattemedel i större utsträckning måste gå till att stödja både miljö och en levande landsbygd. Men också att lantbrukarna får betalt för de kollektiva nyttigheter som de skapar och som kommer hela samhället till godo.

EU-parlamentet röstade dock inte på något sätt för en förändring av jordbrukspolitiken. Den fortsätter vara ohållbar och miljöfientlig samt negativ för fattigare delar av världen:

– EU-kommissionens förslag om att miljöåtgärder som krav för mottagandet av gårdsstöd har urholkats och det finns egentligen inget som tyder på att morgondagens jordbrukspolitik kommer bli grönare än ens gårdagens, sade ledamoten Åsa Westlund (S) efter omröstningen.

Vidare ville EU-kommissionen marknadsanpassa livsmedelsproduktionen, och ta bort exportstöden som gör att europeiska bönder billigt kan exportera överskott till utvecklingsländer, exempelvis i Afrika. Men efter omröstningen i kammaren stod det klart att exporthjälpen blir kvar.

– Detta är en illojal konkurrens där rika länder bestraffar jordbrukare i utvecklingsländer som aldrig kan konkurrera med EU-producenter som först får direkta subventioner och sedan exportstöd för att dumpa priser i andra länder, sade Isabella Lövin (MP).

Kommissionen ville också sätta ett tak på 100 000 euro för bidrag till en och samma gård. Den summan blir nu istället 300 000 euro, alltså nästan 3 miljoner kronor.

Svensson/WWF

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Advertisements