Region Skåne bryr sig varken om patienter eller personal

Rädda Vården

Region Skåne har i ett pressmeddelande lagt ut sjuksköterskors löner till allmän beskådan som om det vore en styggelse att sjuksköterskor med dubbla specialistutbildningar har betalt för sitt arbete. Folkvalda politiker väljer att håna Vårdförbundets medlemmar offentligt och ondgör sig över deras löner. Agerandet hör hemma i en svunnen tid.

Det handlar om de sjuksköterskor som arbetar på barnintensiven på SUS i Lund. Det handlar om legitimerade sjuksköterskor med specialistutbildning och lång erfarenhet som bokstavligen har små barns liv i sina händer dygnets alla timmar. Det handlar om att 33 specialistsjuksköterskor har sagt upp sig för att Region Skåne vill försämra deras arbetsvillkor och sänka deras lön.

Specialistsjuksköterskorna framställs av Region Skåne som giriga och med enbart pengar som drivkraft. Vad Region Skåne inte säger är att konsekvenserna av lönesänkningar och försämrade arbetsvillkor även försämrar patientsäkerheten. Det är det striden på barnintensiven i Lund egentligen handlar om. Specialistsjuksköterskor som tar sitt professionella samhällsansvar och påpekar för Region Skåne att om den höga kvaliteten ska bibehållas måste även arbetsvillkoren på arbetsplatsen vara bra.

Fokus har nu förändrats och perspektivet förvridits. Från att ha handlat om barnens bästa hänger Region Skåne ut sina egna anställda och framställer dem som illojala och pengahungriga. Hur kan det vara så att högskoleutbildade specialister som arbetar med hjärtsjuka barn framställs på det sättet av sin egen arbetsgivare? frågar sig VårdförbundetDet hela ger en sorglig bild av att Region Skåne är en arbetsgivare som inte bryr sig om varken personal eller patienter menar man vidare.

Som en följd av misskötseln av sjukvården i Skåne ordnas på lördag den 16 mars en rad demonstrationer. Bland annat i Malmö, Lund och Landskrona med anledningen av krisen inom den skånska sjukvården. Nätverket Rädda Vården är arrangör till protesterna och den samordnade aktionen sänder en tydlig signal till de borgerliga och Miljöpartiet som styr i Region Skåne. På facebookeventet kan man läsa (och hemsidan):

Nu har vi fått NOG!

Personal, patienter och anhöriga – vi är nu trötta och arga på de styrande i Region Skåne. Det får vara slut på nedskärningar. Det får vara slut på odemokratiskt tagna beslut som saknar grund. Det får vara slut på lögner och halvsanningar om vad syftet och målet är med enorma omorganisationer av sjukvårdsverksamheter.
Nu säger vi STOPP. Vi demonstrerar för följande krav:

Stoppa flyttkaoset i Region Skåne!
Politikerna missköter det uppdrag som medborgarna har gett dem. De slår sönder välfungerande vård och lägger ner verksamheter som tagit årtionden att bygga upp. Vem vinner på detta. Besluten tas utan utredningar eller verksamheternas stöd. Var är demokratin?

Stopp för nedskärningar av vårdplatser och personal!
I samförstånd med vårdpersonalen återupprättande av nödvändigt antal platser. Inga fler patienter ska fara illa på grund av plats- och personalbrist eller misslyckade omorganisationer.

Nej till privat vård!
Skattepengar ska gå till vård, inte till vinst. Vården är inte en industri som ska gå med vinst utan är till för medborgarnas behov.

Nolltolerans mot repressalier mot personal som vänder sig till media!
Vi lever faktiskt i en demokrati, även om det är svårt att tro ibland.

Det är dags att reagera, att protestera och att demonstrera!

  • Malmö, lördag 16 mars kl 11.30, samling vid Triangelstationens södra uppgång
  • Lund, lördag 16 mars kl 11, samling vid Clemenstorget
  • Landskrona, lördag 16 mars kl 11, samling Gamla Kyrkan Grund

Svensson/Nätverket Rädda Vården

Intressant?
Mer: Röda Malmö,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements