Våld drabbar främst män – inte kvinnor

I debatten om näthat så dras det ofta generella paralleler til det verkliga livet. Eftersom kvinnor drabbas hårdare av näthat så drar man paralleller till verkliga livet och våld mot kvinnor. Men det är helt olika saker. Våld mot kvinnor begås främst av närstående män, fäder, bröder, män, sambos, manliga vänner, sexpartners etc. Det är också dessa män som begår den överväldigande majoriteten av våldtäkter. Mot sin närstående kvinnor.

Näthat (och därmed också medföljande hot) kommer från anonyma män med högerextrema åsikter. De känner inte kvinnorna de hotar och trakasserar. Detta är inte samma sak som det fysiska våldet från närstående i det verkliga livet. Näthatet är inte ett tecken på exakt samma sak som våldet i nära relationer även om bägge företeelserna har in bakgrund i ett samhälle där män per automatik har mer makt, ett patriarkalt samhälle. De två sakerna kan inte åtgärdas med samma metoder och näthatet är sannolikt mycket enklare att få stopp på även om det kanske är så att det blir svårt att döma nån.

Näthat, hot och trakasserier riktas oftare mot kvinnor än mot män. Våld däremot riktas främst mot män (med ett undantag, sexualbrott). Misshandel, grovt våld, rån etc drabbar främst män. Det begås exempelvis 90 mord i Sverige varje år. Av de mördade är 70 stycken män och 20 stycken kvinnor ungefär. 16-17 stycken av kvinnorna mördas av män de har en nära relation till. Något som faktiskt också gäller en stor del av männen där det ofta är bäste vännen, suparkompisen, sonen, kusinen, svågern etc som är mördaren. Det vanligaste mordet i Sverige är en full man som använder en kökskniv för att mörda sin kompis. Bägge inblandade är i allmänhet skitfulla.

Näthatet och våldet mot kvinnor i nära relationer har som jag ser det samband med varandra (det patriarkala samhället) men det drabbar kvinnor ur olika samhällsgrupper och på helt olika sätt. Så samtidigt har de två sakerna mycket lite med varandra att göra och kan inte bekämpas på samma vis. De kvinnor som hela tiden tjatar om bägge sakerna i samma andetag gör som jag ser det feminismen och jämställdheten en otjänst. Att beskylla kollektivet män för det hela är också problematiskt. Det är trots allt en mycket liten del av männen i Sverige som är våldsamma eller ägnar sig åt hat på nätet. De senare är kanske maximalt 1 000 personer, nästan uteslutande med högerextrema åsikter. Våldsamma män som slår sin partner finns det sannolikt fler av, men det är ändå en liten minoritet av alla män.

Källor: Brå, Nationella Trygghetsundersökningen (NTU),

Intressant?
Läs mer: Röda Malmö, Högberg, FemPers, Internationalen, Flamman,
Borgarmedia: SVD1, 2, 3MV, EX, AB,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements