Vänsterpartiet Stockholm: 5000 fler lägenheter med vår politik

Idag presenterar Vänsterpartiet Storstockholm rapporten Dags att bygga nytt som har förslag på hur bostadsbristen skulle kunna byggas bort om de hade makten. Partiet har tagit fram målsättningar för alla kommuner i länet som visar hur det kan byggas drygt 18 000 lägenheter per år i Stockholmsregionen. Det kan jämföras med den förväntade nyproduktionen för i år på 12 800 lägenheter.

– Bostadsbristen är en av de största framtidsutmaningarna för vår stad. Ändå saknar allianspolitikerna ute i kommunerna viljan som krävs för att få igång byggandet. Med Vänsterpartiets politik finns det potential att öka bostadsbyggandet med ungefär 5 000 lägenheter per år. Det skulle vara ett värdefullt tillskott av bostäder för alla de ungdomar och studenter som idag saknar eget boende, säger Seluah Alsaati, ordförande för Vänsterpartiet Storstockholm.

– Vänsterpartiet vill bygga mer men vi vill också bygga rätt. Idag byggs det för lite och det som byggs är ofta bostadsrätter. Vi vill se fler klimatsmarta hyresrätter med pressad hyra. Det kan vi bland annat göra genom att använda de allmännyttiga bostadsbolagen flitigare. För att bygga bort bostadskrisen är politisk vilja ett avgörande första steg, säger Seluah Alsaati.

Vänsterpartiets förslag är nog så bra, men de räcker inte på långa vägar. Att bara säga att man vill ha anständiga hyror i klimatsmarta lägenheter och en aktiv markpolitik räcker inte. Hur det ska gå till måste också sägas. Vänsterpartiet har tyvärr få konkreta förslag i sin presenterade rapport även om de man har är vettiga om än dock helt otillräckliga:

Genom att sänka kravet för antalet parkeringsplatser per lägenhet, parkeringsnormen, minskar behovet av tomtmark per projekt, alternativt besparar byggherren kostsamma underjordiska garage. Det borgar för lägre produktionskostnader, men är också ett sätt att planera för en framtida infrastruktur där privatbilismen tar mindre plats.

Bostadsbyggandet behöver vara större än vad Vänsterpartiet föreslår och bostäderna måste bli billigare. En låginkomsttagare har idag knappt råd att ta en nyproducerat hyreslägenhet. Ett återinförande av räntesubventioner för byggande av hyresrätter är därför sannolikt nödvändigt för att vi ska få tillräckligt med bostäder för vanligt folk.  Detta är också Vänsterpartiet Storstockholm inne på men hänvisar till att det är ett beslut på riksdagsnivå och det berörs därför inte djupare i deras rapport.

Vidare så adresserar Vänsterpartiet inte ett par stora problem som idag orsakar stora föreningar i de flesta byggprocesser. Nämligen stela planer om hur områden får användas där planreglerna i sig innebär minskat byggande genom att det är svårt att ändra kommunala planer. Däremot berör man problemet med långa handläggningstider och byråkrati genom att föreslå fler handläggare och byråkrater. Jag vet faktiskt inte om det är rätt väg att gå eller om problemet verkligen är brist på handläggare.

Det andra problemet man inte berör är att det är oerhört lätt att överklaga olika byggen. Folk som nästan inte alls berörs överklagar ofta in absurdum och försenar byggen med flera år. Det innebär en klar hämsko för byggandet av bostäder. Enstaka personer kan sätta käppar i hjulen även i fall där i stort sett alla är överens om att det bör och ska byggas.

Intressant?
Borgarmedia: SVD1, 2,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements