Allt mer kriminellt i idrotten

Det menar i alla fall en rapport som tagits fram av Stiftelsen Tryggare Sverige som anlitat den tidigare polischefen Björn Eriksson för uppdraget. Det handlar om kriminell påverkan på en rad nivåer. Bland fans, bland spelare, i styrelser och klubbledning. Jag har redan tidigare skrivit om kopplingar mellan AIK och Hells Angels, Syrianska och Södertäljenätverket, ÖIS och ekonomiskt fiffel, IFK Göteborg och ekobrottslighet och gangstergäng med mera. Det finns också exempel på uppgjorda matcher och liknande. Så här skriver Björn Eriksson i en debattartikel i dagens DN:

Likväl vill jag här koncentrera mig på den kartläggning jag och Stiftelsen Tryggare Sverige gjort vad avser förekomsten av våld, hot och trakasserier inom fotboll och hockey. Undersökningen har genomförts dels som en enkätundersökning dels i form av ett 25-tal djupintervjuer.

Bilden ser värre ut än vad jag tyckte mig ha anledning tro när jag åtog mig uppdraget. Åtgärder måste till och det illa kvickt. Utsattheten, räknat på andelen personer i respektive kategori som årsvis utsätts, ligger på topp för vd/klubbdirektörer/sportchefer (över 40 procent) följt av domare (35 procent) och ordningsvakter/publikvärdar (30 procent).

För fotbollsspelare/ishockeyspelare sjunker siffran till 10 procent. Motsvarande siffror vid Försäkringskassan är 16 procent, för kustbevakningstjänstemän och åklagare 10 procent, för tulltjänstemän 9 procent och för poliser 8 procent.

[…]

En speciell form av brottslighet rör frågan om ljusskygga element lyckats nästla sig in i klubbstrukturerna och utifrån sådana positioner påverkat verksamhetens inriktning och utformning. Alternativt kan frågan gälla om sådana aktörer kan påverka ledande företrädare i klubben att agera efter någon form av dold agenda.

Min bild är att kriminell infiltration är ett reellt problem. Det gäller för närvarande framför allt storstadsklubbar. Till mig inflyter rapporter om påverkan av styrelseledamöter och andra nyckelaktörer. Det handlar mindre om att kriminellt belastade personer erövrar valda positioner utan snarare om direkt eller indirekt påverkan av aktörer i beslutande ställning.

Delvis sker detta öppet via bland annat sociala medier, delvis genom mer subtila metoder. När jag tar del av de djupintervjuer Stiftelsen Tryggare Sverige gjort framträder relativt tydligt den bild jag här skisserar.

Det som Björn Eriksson beskrivit som ett problem. Att ljusskygga personer inte driekt nästlar sig in i klubbarna utan istället påverkar genom kontakter och påtryckningar av olika slag är just det man kan se i de exempel jag nämnde ovan kring olika klubbar och organiserad brottslighet av varierande sort.

Läs mer:

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements