Den Reva-fria zonen Västra Götaland

En grupp som kallar sig ”Socialdemokrater för en human migrationspolitik” presenterade häromdan (19 mars) ett förslag om Reva-fria zoner i Dagens Arena:

Det nystartade nätverket Socialdemokrater för en human migrationspolitik kräver att Socialdemokraternas och andra partiers löften om vård för papperslösa kombineras med frizoner för sjukvård, utbildning och omsorg. I praktiken ett förbud för polisen att gripa papperslösa för utvisning på väg till och från förskolor, skolor, vårdmottagningar och sjukhus och under vistelse på dessa. Dessutom bör inte polisen få söka personer via registerkoll och i uppsökande verksamhet riktat mot samma institutioner, vilket sker i dag.

Förslaget går alltså ut på att polisen inte ska får eftersöka papperslösa inom vård, skola och omsorg. Det är ett bra förslag som vad jag förstår i praktiken redan följs av polisen i Göteborg och Västra Götaland. Enligt Anna Lundberg, jurist och filosofie doktor i etnicitet och universitetslektor i mänskliga rättigheter vid Malmö högskola så finns det hela städer i USA som erbjuder papperslösa möjlighet att vistas där utan att de blir gripna av polisen:

Nio städer i Colorado – i USA som helhet omkring 70 – erbjuder människor som saknar papper en fristad. I dessa städer får poliser inte stoppa någon bara för att det finns en anledning att anta att personen i fråga befinner sig i landet utan uppehållstillstånd. Istället ska polisen fokusera på att stoppa misstänkta brottslingar. Det har visat sig att de som saknar uppehållstillstånd sällan är personer som också begår brott.

Idén om fristäder är inte ny. Delvis inspirerade av ett initiativ i Berkeley 1971, där soldater som vägrade slåss i Vietnam gavs en fristad, förbjöds poliser i Los Angeles 1979 att fråga människor om deras invandringsstatus. Enligt en specialregel, Special Order 40, som gäller än idag i staden, får polisen inte göra så kallade inre utlänningskontroller för att avslöja om en person saknar papper.

På samma sätt tycks det redan nu vara i Göteborg och Västra Götaland. I detta polisdistrikt utförs mycket färre inre utlänningskontroller än i de två andra stora svenska polisdistrikten Skåne och Stockholm:

Generellt görs det markant färre så kallade inre utlänningskontroller i Västra Götaland jämfört med Stockholm, trots att Reva har funnits här under längre tid. Enligt Marita Bengtsson, chef för utredningssektionen vid gränspolisen i Västra Götaland, beror det på att Reva inte handlar om id-kontroller.

– Det är två skilda saker.

I Stockholm, där Reva infördes i januari i år, gjorde polisen nästan 12 000 inre utlänningskontroller förra året. I Västra Götaland gjordes knappt 2 300 kontroller. Här implementerades Reva redan hösten 2011 och man började jobba fullt ut med projektet i januari 2012. Sedan dess har inte kontrollerna ökat.

– Under februari har gränspolisen gjort 71 kontroller, så jag tycker inte att vi gör så många, inte om du jämför med Skåne och Stockholm. Jag tror inte att någon på stan har märkt att vi infört Reva. Däremot märker personalen det, vi har bland annat en annan mötesstruktur, enhetliga blanketter och en ny ambassadsamordning, säger Marita Bengtsson

I Skåne görs ännu fler inre utlänningskontroller än i Stockholm. 2012 genomfördes 14 530 inre utlänningskontroller i Skåne och 11 936 i Stockholm men bara 2 267 i Göteborg. I bägge dessa polisdistrikt har det rapporterats om etnisk profilering och kontroller baserade enbart på utseende. Något som är olagligt i Sverige. I Västra Götaland finns inga sådana inre utlänningskontroller kända och polisen i Göteborg och Västra Götaland verkar inte vara intresserade av att införa en rasistisk praktik. Det är bra och en policy som bör ges beröm. Den rasistiska praktik som finns i Stockholm och Skåne måste förstås stoppas så fort som möjligt. Den är att betrakta som olaglig och det kan ju knappast vara meningen att polisen ska begår brott. Dessutom tyder erfarenheter från USA på att inre utlänningskontroller på rasistisk grund inverkar negativt på polisens möjligheter att bekämpa brott:

Coloradopolisens så kallade inre utlänningskontroller där människor stoppades enbart på grund av sitt utseende, ledde till en rad problem. Det visade sig bland annat att många undvek att anmäla brott som de själva eller närstående utsatts för. Dessutom upplevde poliserna att de motarbetades, alltså precis det som Petra Stenkula, biträdande chef för Länskriminalen i Skåne, varnat för.

[…]

En konsekvens av undersökningen är att identitetskontroller valts bort på många platser i USA till förmån för brottsbekämpning. Därutöver har polisen inlett en dialog med en rad invandrargrupper för att säkerställa att de som utsätts för brott vågar vända sig till polisen.

Idag har mängder av poliser runtom i USA självmant valt att prioritera den allmänna säkerheten. De förkastar vissa politikers krav på att eftersöka, internera och deportera människor som saknar uppehållstillstånd.

Mycket tyder på att poliser och polisen i Västra Götaland gjort på samma sätt som många poliser i USA. De har förkastat rasistiska praktiker i samband med reva. De ser brottsbekämpning som viktigare än att jaga människor utan uppehållstillstånd eller uppehållsrätt. I praktiken har de därmed skapat den Reva-fria zonen Västra Götaland. Låt oss alla se till att det förblir på det sättet.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
 • Gerd_P

  Fast det där sista var väl att ta i i överkant. Gränspolisen i V:a
  Götaland gör hela tiden kontroller på arbetsplatser och andra ställen
  där dom tror det finns papperslösa. Och dom anställer i dagarna mer
  personal för inre utlänningskontroller, bl.a. 3 nya spanare.

  Så även om dom gör mindre kontroller än andra ställen i landet så är det inte fria zoner alls.

  Här är artiklar om fristäder i Canada:

  Access Without Fear:
  Building a City of Sanctuary
  http://citiesofmigration.ca/good_idea/access-without-fear-building-a-city-of-sanctuary/

  Access Without Fear policies pass at
  Toronto City Hall
  http://toronto.nooneisillegal.org/node/779

  • Fast det gör de inte. När man gör 2 000 inre gränskontroller per år (Stockholm och Skåne gör 10 000 fler) och siffran inte ökat efter att Reva ska ha införts så handlar det nästan enbart om kontroller i samband med att man göra andra ingripanden (kontroll av svart arbetskraft, trafikkontroller etc). Att göra sådant är en självklarhet och det leder till att en del papperslösa åker dit. Sådant görs också i Canada och USA. 2007 gjordes lika många kontroller i Göteborg, Skåne och Stockholm. Göteborg ligegr kvar på samma nivå, men inte Skåne och Stockholm. Enligt min länkade källa (Göteborgs Fria).

  • Fast det gör de inte. När man gör 2 000 inre gränskontroller per år (Stockholm och Skåne gör 10 000 fler) och siffran inte ökat efter att Reva ska ha införts så handlar det nästan enbart om kontroller i samband med att man göra andra ingripanden (kontroll av svart arbetskraft, trafikkontroller etc). Att göra sådant är en självklarhet och det leder till att en del papperslösa åker dit. Sådant görs också i Canada och USA. 2007 gjordes lika många kontroller i Göteborg, Skåne och Stockholm. Göteborg ligegr kvar på samma nivå, men inte Skåne och Stockholm. Enligt min länkade källa (Göteborgs Fria).

 • Pingback: Med Reva har polisen bitit sig själva i svansen | Svensson()