Åter till frågan om kön och biologi

Jag, Hans Norebrink, recenserade nyligen kortfattat boken ”Hjärnan” av Lars Olsson med flera från Karolinska institutet. Bland annat refererade jag från boken att homosexualitet och könsroller ”styrs av bestämda strukturer i hjärnan”. Som alltid väcker detta ämne debatt. Jag har därför svarat enligt nedanstående:

Om homosexualitetens ursprung har jag inga åsikter eftersom jag läst för lite om forskningen på området. En av mina bröders homosexualitet är inte nog för att veta. Men om det är medfött, normalt och naturligt (som hävdas i boken) vore det rimligen bra för debatten, eftersom reaktionärerna påstår motsatsen. Det viktiga är dock att oavsett biologi-kultur, gener-miljö som orsak så ska bögar och lesbor behandlas likvärdigt och tolerant. Det spelar för det ingen roll vad den sexuella inriktningen har för ursprung eller orsak.

Vad gäller att det finns medfödda könsskillnader i beteende har jag läst tillräckligt för att finna det trovärdigt att det är så. Men köns- och sexualskillnader är ingendera ämnen för allmänt tyckande, det är vetenskapliga forskar- och faktafrågor. Som i all vetenskap finns i frontlinjen olika åsikter innan man når konsensus.

Det är väl dessutom sällsynt att man når total vetenskaplig konsensus. Men i varje givet ögonblick tvingas man ju att i det politiska beslutsfattandet att använda den mest trovärdiga uppgift man kan finna. Skulle vi exempelvis vänta tills det uppnås total konsensus och 100 procent enighet om växthuseffekten, klimatet och energikrisen så skulle vi aldrig kunna agera, eftersom total enighet i kontroversiella frågor aldrig kommer att uppnås. Det finns även icke köpta forskare som är motvals i dessa frågor.

Men tittar man på den biologiska, evolutionära och allmänt naturvetenskapliga forskningen har de flesta djur könsskillnader inte bara i anatomi och fysiologi utan även i etologi/beteende. Alla dessa skillnader har evolutionen frambringat för att det har främjat de olika arternas överlevnad. Och vad gäller beteende styrs det mestadels från hjärnan.

Vi människor kommer evolutionärt från det övriga djurriket, som Darwin bevisade, och som det numera råder mycket stor konsensus kring. I vårt urarv från våra däggdjursförfäder har vi alltså könsskillnader i beteende.

Kan detta ha försvunnit hos människan? Det kan definitivt ha försvagats för könsstorleken är inte så stor hos människan, vilket i djurriket antyder mindre skillnader mellan könen. Vi har också den mest flexibla och mest miljöpåverkade hjärnan, så ett eventuellt könsolika beteendearv kan ha försvagats av kulturell och miljöpåverkan.

Men evolutionen fungerar normalt inte så att det sker totala förändringar. Detta därför att man bygger vidare på de strukturer som existerar och omformar dem. Det finns i den evolutionära processen ingen möjlighet till totala ändringar, till att påbörja något helt nytt, eftersom evolutionen handlar om små ändringar på lång sikt, vilka var och en har en förbättrad överlevnadseffekt.

Så att de gamla uråldriga medfödda däggdjurs-könsskillnaderna helt skulle ha utplånats verkar inte troligt. Men självklart sker en växelverkan mellan arv och miljö, hjärnan påverkas av miljön. Sen har vi ju epigenetiken också, att miljön kan sätta på och av vissa gener. Så skillnaden arv och miljö anses inte längre vara total, det är både och i komplex samverkan.

Vilket kommer då först, arvet eller miljön, hjärnan eller omgivningen. Ja, uppenbarligen måste vi först ha en hjärna innan den kan börja påverkas. Hjärnan är alltså först.

Har vi människor kvar medfödda könsmässiga beteendeskillnader borde vissa könsbeteenden gå igen i tid och rum. Om alla könsskillnader däremot är kultur och social konstruktion borde könsrollerna vara lika, eller variera mellan olika kulturer. Hur är det då i verkligheten?

Uppenbarligen är mycket av könsskillnaderna kultur. De har ju ändrats i tiden, som kvinnofrigörelsen i väst. De varierar också mycket i rummet, mellan olika av dagens kulturer. Oavsett vad Gudrun Schyman säger så är det skillnad på svenskars och talibaners könssyn och könskultur.

Å andra sidan går många tydliga beteendemässiga könsskillnader igen i tid och rum. Överallt är det mest män som har och söker makt. Det är mest män som krigar och använder våld. Det är mest män som skaffar sig flera sexpartners. Och det är mest män som mest aktivt söker sex och försöker vinna kvinnor.

Detta stämmer väl in på det allmänna sociala däggdjursmönstret, där män slåss om makt och dominans, vilket ger dem tillgång till mer sex och mer kvinnor/honor. Män/hannar är bland sociala däggdjur, oss själva inkluderat, mer hierarkiska och maktsökande (i allmänhet, bonobos ett intressant undantag).

Men kan detta inte ha uppkommit med påverkan mellan kulturer, så alla har smittat varandra till manschauvinism och patriarkalism? Nej, för det finns ett fullskaleexperiment; Gamla och Nya världen (Amerika). I båda dessa delar av världen utvecklades ur de jämlika och jämställda jägar-samlarsamhällena – isolerat från varandra – hierarkiska och patriarkaliska kulturer. Spanjorerna kände igen sig när de kom till Mexico och Peru.

Jag har läst allmän biologisk grundkurs och evolutionsbiologi. Dessutom en mängd böcker om evolution och neurvetenskap. Så här har jag förstått det hela, men jag kan förstås som alla människor ha missförstått saker.

Men det viktiga är inte hur sakfrågan står i debatten/forskningen om medfödda könskillnader. Det viktiga är att alla människors lika värde och acceptans för alla människor oavsett likhet/olikhet.

Fast det vore oklokt att inte använda kunskapen för att förbättra samhället. Om män alltid kommer att söka makt mer än kvinnor (eftersom det ger dem dominans, ökar deras överlevnad och sprider deras gener) så räcker det inte med utbildning och miljö-kultur-påverkan till jämställdhet. Män kommer ändå alltid att vilja ha mer makt.

Min slutsats blir då kvotering. Alla politiska församlingar och styren ska ha 50 procent kvinnor. Eftersom dessutom kvinnor troligen är mer jämställda och mindre hierarkiska av sin könsnatur så skulle det dessutom troligen underlätta avskaffandet av klassamhället om kvinnor fick mer att säga till om. Kanske vi till och med fick en fredligare värld.

Hans Norebrink

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
 • Intressanta tankar. Att använda kvotering pga. biologiska orsaker. Själv är jag fullblodsdarwinist, så ur den synvinkeln: varför inte? Fast jag är inte säker på att feministerna köper det, för det skulle mer eller mindre omkullkasta deras egensnickrade teori om att det kvinnliga könet är konstruerat av det patriarkala samhället.

 • Intressanta tankar. Att använda kvotering pga. biologiska orsaker. Själv är jag fullblodsdarwinist, så ur den synvinkeln: varför inte? Fast jag är inte säker på att feministerna köper det, för det skulle mer eller mindre omkullkasta deras egensnickrade teori om att det kvinnliga könet är konstruerat av det patriarkala samhället.

  • Det är alla feminister som anser att kön är enbart en konstruktion. De flesta postmoderna feminister kanske tycker så, men sannolikt inte de flesta marxistiska.

 • Men vilka är det som griper till våld? Svaret är det som förväntar sig att nå ett lyckat resultat med hjälp av våldet. Troligtvis en man därför pga större styrka.

  Vi vet också att många saker verkligen har förändrats. En gång i tiden sågs kvinnans sexualitet som den främsta, så kraftig att hon måste skyddas mot den. Idag sägs mannens sexualitet vara omöjlig att tämja.
  http://www.alternet.org/when-women-wanted-sex-much-more-men?page=0,0

  Utvecklade jägarsamhällena patriarkaliska strukturer? Nej, inte alls nödvändigtvis så. Männen uppfostrade barnen tillsammans i gemenskap.

  http://www.dn.se/livsstil/reportage/hon-hittade-hem-hos-pygmeerna

  Boken Sex at Dawn gör upp med många av de evolutionspsykologiska myterna:

  http://www.amazon.co.uk/Sex-Dawn-Stray-Modern-Relationships/dp/0061707813/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1364223866&sr=8-1

  Och problemet är att det finns massor av texter om de förutsatta skillnaderna mellan män och kvinnor, men när man försöker testa dessa vetenskapligt försvinner de ständigt. Grundverket är boken ”Delusions of Gender” som systematiskt visar hur många skillnader som påståtts vara biologiska i själva verket varit sociala konstruktioner:

  http://www.amazon.co.uk/Delusions-Gender-Science-Behind-Differences/dp/1848312202/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1364223923&sr=1-1

  Jag vänder mig också emot att det finns bestämda strukturer i hjärnan. Snarare visar all modern forskning att hjärnan är synnerligen flexibel och anpassningsbar, både hos män och kvinnor.

 • Men vilka är det som griper till våld? Svaret är det som förväntar sig att nå ett lyckat resultat med hjälp av våldet. Troligtvis en man därför pga större styrka.

  Vi vet också att många saker verkligen har förändrats. En gång i tiden sågs kvinnans sexualitet som den främsta, så kraftig att hon måste skyddas mot den. Idag sägs mannens sexualitet vara omöjlig att tämja.
  http://www.alternet.org/when-women-wanted-sex-much-more-men?page=0,0

  Utvecklade jägarsamhällena patriarkaliska strukturer? Nej, inte alls nödvändigtvis så. Männen uppfostrade barnen tillsammans i gemenskap.

  http://www.dn.se/livsstil/reportage/hon-hittade-hem-hos-pygmeerna

  Boken Sex at Dawn gör upp med många av de evolutionspsykologiska myterna:

  http://www.amazon.co.uk/Sex-Dawn-Stray-Modern-Relationships/dp/0061707813/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1364223866&sr=8-1

  Och problemet är att det finns massor av texter om de förutsatta skillnaderna mellan män och kvinnor, men när man försöker testa dessa vetenskapligt försvinner de ständigt. Grundverket är boken ”Delusions of Gender” som systematiskt visar hur många skillnader som påståtts vara biologiska i själva verket varit sociala konstruktioner:

  http://www.amazon.co.uk/Delusions-Gender-Science-Behind-Differences/dp/1848312202/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1364223923&sr=1-1

  Jag vänder mig också emot att det finns bestämda strukturer i hjärnan. Snarare visar all modern forskning att hjärnan är synnerligen flexibel och anpassningsbar, både hos män och kvinnor.

  • Svar från Hans Norebrink:

   Mer om min recension av boken ”Hjärnan” och mitt blogginlägg ”Åter till frågan om biologi och kön”. Svarar här i fortsättningen.

   Feminismen tidigare i arbetarrörelsen var mer likhetsfeministisk. Man såg kvinnans roll som en jämlik kompletterande sådan, som vårdande samhällsmödrar som skulle bygga snällare samhällen och bidra till fred. Att dagens likhetsfeminism anser sig ha monopol på rätt tolkning av feminismen är odemokratiskt. Det är en feministisk synvinkel bland många. Liksom den synvinkel jag delar att könsrollerna är en kombination av ärvt biologiskt, och medfött flexibelt personligt och kulturellt socialt konstruerat. Hur mycket av varje kan diskuteras och forskas kring.

   Men det är konstigt. När jag i åtskilliga recensioner kritiserar vänsterns traditionella syn på klassamhällets uppkomst och grund som en social konstruktion baserat på den ytliga (bara-en-en-av-många former-av-klassförtryck) privategendomen, och säger att klassamhället även det har ett djupare biologihierarkiskt förfädersarv (även det är både biologi och kultur), ja då får jag inga reaktioner. Men när jag kritiserar den officiella hegemoniska likhetsfeminismen, först då tar det fart på debatten.

   Jag är mer intresserad och kunnig om klass än kön. Men ser man på de sociala djuren och tänker sig tillbaka på våra med dem gemensamma förfäder (som man får göra då beteende inte lämnar efter sig arkeologiska spår), ser man ett kombinerat klass- och könsförtryck, hierarki och patriarkat sammanvävda eftersom de med makt var män. Under jägarsamlarsamhället blev det både jämlikt (inga klasser) och jämställt (inget mansförtryck), även om de hade och har olika könsroller så är de olika, men med lika värde, komplementerande).

   Kampen mot klassamhället och patriarkatet är sålunda fortfarande en komplementär tandemkamp, mot maktmännen i överklassen. Som jag ser det, men jag kan mindre om könsförtryck än om klassförtryck. Och som gammal vänsterman tenderar jag att se klass som nyckeln, något överordnat kön, etni, sex och ålder.

   I jägarsamlarsamhället var och är barnen en kollektiv angelägenhet, man hade allföräldraskap (”Det tar en hel by att uppfostra ett barn”, som man ännu säger i Afrika). De var och är inte patriarkala eller hierarkiska.

   Men rent allmänt efterträddes det jämlika, jämställda, klasslösa, lokala, jägarsamlarsamhället (den primitiva urkommunismen) av feodala/statsbyråkratiska, storskaliga, (vålds)statliga och centraliserade storsamhälle och imperier. Och sedan av det urbana industrialiserade kapitalistsamhället med samma centralisering och storskalighet). I stort efter den marxistiska samhällsstadiemodellen.

   När det gäller genspridning har man i naturen en kvantitativ och en kvalitativ modell. Träd, blommor och fisk har en masspridande kvantitativ modell. Sociala djur som människan en kvalitativ där man tar hand om barnen lång tid. Det mänskliga barnets hjärna gör att det föds ”för tidigt” för komma ur kvinnan utan att skada henne, varför det mänskliga barnet behöver en lång socialiseringstid, och har ett ovanligt stort behov av BÅDA föräldrarna.

   Därför har mänskliga pappor fått mer föräldrakänslor, men de är evolutionärt MYCKET senare uppkomna än kvinnans föräldrakänslor. Men strunt samma, nu har båda könen omhändertagande föräldrakänslor som evolutionärt arv.

   Däremot finns inom denna kvalitativa ram skillnader i könsbeteende. Mannen kan kvantitativt ”tjäna på” (omedvetet) att sprida sina miljoner spermier till massor av kvinnor, lämna dem och hoppas de eventuella barnen blir omhändertagna och kan sprida hans gener vidare (livets syfte, att sprida och fortplanta livet, vi är ”bara” genernas tillfälliga bärare, fordon). (Människan är varken individ eller kollektiv först, hon är gen).

   Kvinnor har ett fåtal ägg under sin fertila tid. Hon blir sittande med graviditet, amning och spädbarn. Hon kan inte ”tjäna på” att ha massor med fritt utlevt sex rent genspridningsmässigt, men det kan mannen (båda kan ha nöje av det förstås). Därför de olika könsstrategierna med mannen mer lössläppt (kvantitet) och kvinnan mer sökande ett fast förhållande där mannen stannar och tar hand om hennes barn (kvalitet).

   Att vi har preventivmedel nu ändrar inget vad gäller generna, de är programmerade sedan urtider. Men sedan gör ju människans flexibilitet att vi kulturellt och personligen kan ändra oss, till exempel ha ett friare sexliv med p-medel (båda könen, men mannen kommer alltid att vilja något mer generellt.

   Kvinnans lust varierar i menscykeln mellan lust till starka män som kan tänkas ha bra gener, och snälla män som kan tänkas ta hand om avkomman bra, de förra med manliga kantiga drag, de senare med mjukare ansiktsdrag har man forskat fram. En del fågelhonor löser det genom att ligga med tuffa hanfåglar för deras gener, och sedan låta en snäll meshanne hjälpa henne med avkomman efteråt, det bästa av två världar. Jag låter andra dra eventuella paralleller till människan…

   Skulle mannen använda våld för han är starkare? Snarare blev mannen starkare för att han använde våld, så går evolutionen till. Först använder mannen våld, sedan lönar det sig genspridningsmässigt genom att han utkonkurrerar andra honjagare. Då får de som använt våld och tjänat på det genom att de är starkare fler kvinnor och mer avkommor, och så blir nästa generation män starkare, etcetera. Sedan utvecklingscirklar av våld-styrka-våld-styrka.

   Men kön är inte min styrka som amatörforskare (om jag nu kan vara så förmäten att kalla mig så). Och därför hinner jag nog inte nu att läsa Hampus Eckermans bokliga rekommendationer ”Delusions of Gender” och ”Sex at Dawn”.

   Jag är intresserad av klass, dess uppkomst och avskaffande. Där vill jag ha kommentarer och mothugg om detta, men det är svårt att få speciellt vänsterdebattörer och biologiskt kunniga att reagera & värdera vad jag skriver. Har egentligen ”bara” Åke Daun som jag kan bolla ordentligt med. Så vem vet hur mycket jag har förstått egentligen?

   Men i det djursamhälle vi kom ifrån dominerade män som kön och klass, alltså alfahannar, överklassmän, genom sin styrka. I jägarsamhället var alla jämlika i vapen plus den kommunikativa möjligheten att bilda allianser med andra för att ta makten från de fysiskt starka. I jordbrukssamhället med dess storskalighet försvann i stort sett folkets (det nya byöverskridande storsamhällets) förmåga att kommunicera utöver bynivån, och med det statliga våldsmonopolet blev våldsmakten (samhällets urgrund) återigen i händerna på en minoritet.

   Det skapade betingelser för att jägarsamlartidens jämlikhet och jämställdhet (som hos pygméerna och khoisanfolket) åter skulle förfalla till våra apliknande förfäders manliga överklassiga våldsmonopol á la alfahannar. Ungefär så har jag begripit det, att klassamhället och patriarkatet från före jägartiden återkommer efter jägartiden men vem ska jag bolla mina tankar med som sagt?

   Och detta förklarar förstås (om det är rätt) varför socialismen urartade, de stirrade sig blinda på privategendomen och låt den farliga statliga specialiserade, och av eliten och överklassen kontrollerade våldapparaten vara kvar. Som Reagan sa ”Staten är inte lösningen, den är problemet”. Och så länge inte vänstern inser detta har Thatcher rätt att TINA (”There Is No Alternative”).

   Hans Norebrink