Östlänk istället för västlänk?

Del 11 av 12 i serien Pendeltåg i Göteborg

Västlänken är ett infrastrukturprojket som är tänkt att ge Göteborg möjligheter till genomgående tågtrafik. Genom tunnelbygget skapas en ökad kapacitet på Göteborgs central och nya stationer byggs vid Korsvägen och Hagakyrkan. Det finns andra förslag som i stort sett löser samma problem, men avsevärt billigare. Exempelvis Västlänk 2021 och Hisingslänken. Det senaste förslaget är Östlänken som häromdagen presenterades i GP av en arkitekt (Bengt Andersson Liselius):

Den nya fjärrtågstunneln Östlänken börjar liksom den föreslagna Västlänken på banområdet norr om Postterminalen men vänder av i tunnel under den befintliga stationen och samordnas med den nya S-stationen. Tunneln löper sedan under Polhemsplatsen och Fattighusån parallellt med Gamla Ullevi och kan samlokaliseras med snabbspårvägen. Fjärrspårtunneln viker sedan av längs Sten Sturegatan och löper parallellt med Heden och ner mot Korsvägen. Här vänder den av för att gå in i berget vid Jakobsdal i samma läge som planerats för Västlänken.

Förslaget går också ut på att kombinera den nya pendeltågstunneln med ett förbättrat spårvägsnät och snabbspårvagnar i centrum:

En snabbspårvägcentral, S-central, är första steget. I princip skall S-centralen koppla samman pendeltrafik och snabbspårvägstrafik. Den bör dessutom ligga bra i förhållande till spårväg och spårbunden fjärrtrafik. Denna princip bör styra planeringen och även styra Västlänkens utformning.

S-centralens bästa läge är under pendeltågstationen (Centralstationen). Fjärrtågens station kan ligga parallellt med S-centralen och i samma nivå. Då kan snabbspårvägen utvecklas fritt mot Hisingen i norr, mot Angered och förorterna i öster, mot Sisjön och Mölndal i söder. De pendeltågsresenärer som kommer in på säckstationen kan gå av vid befintligt järnvägsspår och välja att ta spårvagnarna vid Drottningtorget eller snabbspårvagnarna vid S-stationen. En cirka 200 meter rullande trottoar förbinder Centralstationens byggnad med S-centralen. Fjärrtågen dockar in parallellt med S-centralen.

Östlänken

Grafik: Roland Thorbjörnsson

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Series Navigation<< Västlänk 2021 – istället för VästlänkenGårdalänken – intressant alternativ till Västlänken >>
Advertisements